Lyceum
iuris

Jedini način da napredujemo je da to radimo zajedno sa vama.

Nastao kao inicijativa praktičara iz sfere prava, ekonomije, informacionih tehnologija i računovodstva, Lyceum iuris okuplja tim mladih entuzijasta posvećenih neupitnom imperativu profesionalnog razvoja svesni da poslovno ostvarenje nije rezultat incidenta već neprestanog procesa.

Kvalitet naših proizvoda utvrđujemo na osnovu jasnih parametara, neprestano ih prilagođavajući potrebama privredne realnosti u kojoj zajednički sa vama poslujemo. Mera našeg uspeha se ogleda u jasnoj količini dodate vrednosti koju ste uz nas ostvarili – jedino to smatramo prolaznom ocenom!

Novosti

5.9.2019. - Stručno usavršavanje

Održano predavanje "Podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu"

U četvrtak, 05.09.2019. godine, u Kuli, održano je predavanje na temu “Podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudske prava u Strazburu” u organizaciji Lyceum iuris-a. Predavač je bila Tamara Trajković, sudija Višeg suda u Subotici. Učesnici jučerašnjeg skupa bavili su se praksom Evropskog suda za ljudska prava sa posebnim...

Opširnije

26.8.2019. - Izdavaštvo

Zakon o izvršenju i obezbeđenju - prečišćen tekst

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine. Naša izdavačka kuća “Lyceum iuris” je pokrenula ediciju u okviru koje će objavljivati kako tekstove...

Opširnije

21.8.2019. - Stručno usavršavanje

Okrugli sto: „Pripremljenost ustanova obrazovanja i vaspitanja za školsku/radnu 2019/2020. godinu“

Lyceum iuris i ove godine organizuje okrugli sto o prosvetnim propisima na temu „Pripremljenost ustanova obrazovanja i vaspitanja za školsku/radnu 2019/2020. godinu“. Prosvetni inspektori, na početku školske/radne godine obavljaju redovni inspekcijski nadzor ustanova predškolskog vaspitanja i obrazovanja i osnovnog i srednjeg...

Opširnije

26.7.2019. - Ostalo

Osvrt na aktivnosti i planovi Lyceum Iuris-a

Predvođeni željom da našoj profesiji otvorimo šire puteve i da pružimo odgovore na aktuelna pitanja i nedoumice organizovali smo brojne radionice, konferencije, okrugle stolove, javna predavanja, tribine, čuveni kurs pravnog engleskog jezika, kao i izdavanje i promocije knjiga. U svakom od pomenutih događaja cilj je isti: ukazivanje na...

Opširnije

Čime se bavimo?

Proizvodi namenjeni vašem poslovnom napretku.

U svom radu se susrećete sa morem nedoumica i otvorenih pitanja na koja je ponekad veoma teško pronaći jasne odgovore. Našim programima stručnog usavršavanja, uz kvalitetne predavače i saradnike, pokušavamo da doprinesemo unapređenju vašeg rada rukovodeći se konkretnim potrebama na koje nailazite.

Opširnije

Engleski kao savremeni lingua franca svih struka, predstavlja preduslov uspešnog poslovanja u međunarodnim okvirima. Naši specijalistički kursevi strukovnog engleskog jezika, namenjeni prvenstveno pravnicima i menadžerima, omogućavaju usvajanje komunikacionih veština prilagođenih potrebama poslovnih ljudi u njihovim prekograničnim poslovno-pravnim odnosima.

Opširnije

Naše događaje organizujemo sa željom da istaknemo važnost aktuelnih pitanja i pronalaženje odgovora kroz dijalog sa Vama. Trudeći se da na svako pitanje, odgovor daju eminentni stručnjaci u datoj oblasti, ne štedeći svoje znanje i iskustvo koje su stekli godinama. Omogućavamo Vam da našim panelistima postavite pitanja i na taj način aktivnim učešćem podstaknemo potencijalna rešenja i predloge, duboko verujući da je jedini način da napredujemo, da to radimo zajedno sa vama.

Opširnije

U cilju unapređenja kvaliteta i efikasnosti programa stručnog usavršavanja i obuke koje nudimo, odlučili smo da jedan od primarnih segmenata našeg rada bude objavljivanje priručnika, stručne literature i drugih publikacija namenjenih kako našim polaznicima, tako i široj stručnoj i zainteresovanoj javnosti.

Opširnije

Drugi o nama

Za poslovni uspeh je potrebno dvoje - zadovoljan prodavac i zadovoljan kupac.

Budite u toku!

Ukoliko želite da uvek budete pravovremeno informisani o događajima, kursevima i promocijama koje organizujemo, upišite svoju e-mail adresu, i među prvima saznajte sve informacije u vezi naših aktivnosti.