Lyceum
iuris

Jedini način da napredujemo je da to radimo zajedno sa vama.

Nastao kao inicijativa praktičara iz sfere prava, ekonomije, informacionih tehnologija i računovodstva, Lyceum iuris okuplja tim mladih entuzijasta posvećenih neupitnom imperativu profesionalnog razvoja svesni da poslovno ostvarenje nije rezultat incidenta već neprestanog procesa.

Kvalitet naših proizvoda utvrđujemo na osnovu jasnih parametara, neprestano ih prilagođavajući potrebama privredne realnosti u kojoj zajednički sa vama poslujemo. Mera našeg uspeha se ogleda u jasnoj količini dodate vrednosti koju ste uz nas ostvarili – jedino to smatramo prolaznom ocenom!

Čime se bavimo?

Proizvodi namenjeni vašem poslovnom napretku.

Stručno usavršavanje

U svom radu se susrećete sa morem nedoumica i otvorenih pitanja na koja je ponekad veoma teško pronaći jasne odgovore. Našim programima stručnog usavršavanja, uz kvalitetne predavače i saradnike, pokušavamo da doprinesemo unapređenju vašeg rada rukovodeći se konkretnim potrebama na koje nailazite.

Opširnije
Professional English

Engleski kao savremeni lingua franca svih struka, predstavlja preduslov uspešnog poslovanja u međunarodnim okvirima. Naši specijalistički kursevi strukovnog engleskog jezika, namenjeni prvenstveno pravnicima i menadžerima, omogućavaju usvajanje komunikacionih veština prilagođenih potrebama poslovnih ljudi u njihovim prekograničnim poslovno-pravnim odnosima.

Opširnije
Izdavaštvo

U cilju unapređenja kvaliteta i efikasnosti programa stručnog usavršavanja i obuke koje nudimo, odlučili smo da jedan od primarnih segmenata našeg rada bude objavljivanje priručnika, stručne literature i drugih publikacija namenjenih kako našim polaznicima, tako i široj stručnoj i zainteresovanoj javnosti.

Opširnije

Novosti

21.11.2017.

Pomoćnici izvršitelja prvi put u našoj učionici!

U petak, 17. novembra, održan je prvi nastavni dan Obuke za pomoćnike izvršitelja. Predsednica Komore javnih izvršitelja Republike Srbije, Aleksandra Trešnjev, u okviru 1. modula, održala je prvi nastavni dan. Status i ovlašćenja javnih izvršitelja, pitanja nadzora nad radom i disciplinske odgovornosti javnih izvršitelja,bile su neke...

Opširnije

7.11.2017.

Uspešan start Advanced Legal Ensligh kursa za pravnike praktičare

U četvrtak 26. septembra od 19-21h održan je prvi čas Advanced Legal English kursa (ALE). Narednih 8 meseci, nova generacija polaznika, sastajaće se u našoj učionici u Beogradu gde će imati priliku da usavrše znanje engleskog jezika i ujedno zakorače u sferu međunarodnog prava. Usled velikog interesovanja, u planu je da u februaru...

Opširnije

13.10.2017.

Godinu dana novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju

U četvrtak, 12. Oktobra 2017. u Beogradu, u hotelu Jump Inn u periodu od 11-15h, Lyceum iuris je organizovao Okrugli sto na temu „Godinu dana novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju“. Panelisti koji su govorili na ovom skupu bili su Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda; Aleksandra Trešnjev, predsednica Komore javnih...

Opširnije

1.10.2017.

Celodnevni intenzivni kurs poslovnog engleskog jezika na Paliću

U subotu 30. septembra, u periodu od 9,30-16h, održan je celodnevni Intenzivni kurs poslovnog engleskog jezika na Paliću. U Maloj sali na Velikoj terasi, prisutni predstavnici kompanija imali su priliku da obnove i dopune svoje znanje poslovnog engleskog jezika. Damir Šite, šef Lyceum iuris katedre za Legal English (engleski za pravnike),...

Opširnije