Lyceum
iuris

Jedini način da napredujemo je da to radimo zajedno sa vama.

Nastao kao inicijativa praktičara iz sfere prava, ekonomije, informacionih tehnologija i računovodstva, Lyceum iuris okuplja tim mladih entuzijasta posvećenih neupitnom imperativu profesionalnog razvoja svesni da poslovno ostvarenje nije rezultat incidenta već neprestanog procesa.

Kvalitet naših proizvoda utvrđujemo na osnovu jasnih parametara, neprestano ih prilagođavajući potrebama privredne realnosti u kojoj zajednički sa vama poslujemo. Mera našeg uspeha se ogleda u jasnoj količini dodate vrednosti koju ste uz nas ostvarili – jedino to smatramo prolaznom ocenom!

Čime se bavimo?

Proizvodi namenjeni vašem poslovnom napretku.

Stručno usavršavanje

U svom radu se susrećete sa morem nedoumica i otvorenih pitanja na koja je ponekad veoma teško pronaći jasne odgovore. Našim programima stručnog usavršavanja, uz kvalitetne predavače i saradnike, pokušavamo da doprinesemo unapređenju vašeg rada rukovodeći se konkretnim potrebama na koje nailazite.

Opširnije
Professional English

Engleski kao savremeni lingua franca svih struka, predstavlja preduslov uspešnog poslovanja u međunarodnim okvirima. Naši specijalistički kursevi strukovnog engleskog jezika, namenjeni prvenstveno pravnicima i menadžerima, omogućavaju usvajanje komunikacionih veština prilagođenih potrebama poslovnih ljudi u njihovim prekograničnim poslovno-pravnim odnosima.

Opširnije
Izdavaštvo

U cilju unapređenja kvaliteta i efikasnosti programa stručnog usavršavanja i obuke koje nudimo, odlučili smo da jedan od primarnih segmenata našeg rada bude objavljivanje priručnika, stručne literature i drugih publikacija namenjenih kako našim polaznicima, tako i široj stručnoj i zainteresovanoj javnosti.

Opširnije

Novosti

1.10.2017.

Celodnevni intenzivni kurs poslovnog engleskog jezika na Paliću

U subotu 30. septembra, u periodu od 9,30-16h, održan je celodnevni Intenzivni kurs poslovnog engleskog jezika na Paliću. U Maloj sali na Velikoj terasi, prisutni predstavnici kompanija imali su priliku da obnove i dopune svoje znanje poslovnog engleskog jezika. Damir Šite, šef Lyceum iuris katedre za Legal English (engleski za pravnike),...

Opširnije

24.3.2016.

Održan treći besplatni javni čas o izvorima anglosaksonskog prava

Dana 23. marta 2016. godine u Lyceum Iuris učionici u Beogradu (Vračar) sa početkom u 18 časova održan je treći besplatni javni čas sa naslovom: The UK Legislative Process (from Bill to Royal Assent) u okviru naše serije javnih predavanja o specifičnostima anglosaksonskog prava, sa zajedničkom temom u nastavnoj 2015/2016 godini The...

Opširnije

13.2.2016.

Okrugli sto o novom Zakonu o izvršenju i obezbeđenju – Beograd

U petak, 12. februara u kongresnoj sali hotela Jump Inn u Beogradu održan je drugi u nizu okrugli sto na temu “Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju”, na kome je pored panelista učestvovao i veći broj izvršitelja, advokata, pravnika u privredi i drugih pravnika-praktičara iz regiona Beograda i okoline.

Opširnije

12.2.2016.

Izašao iz štampe novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju

U izdanju naše Kuće, početkom februara 2016. godine, objavljen je tekst novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO), kako je isti objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 106/2015, koji stupa na snagu 1. jula 2016. godine. Ovim izdanjem, Lyceum Iuris, otpočinje svoju novu ediciju u okviru koje će objavljivati kako tekstove važećih...

Opširnije