Lyceum
iuris

Jedini način da napredujemo je da to radimo zajedno sa vama.

Nastao kao inicijativa praktičara iz sfere prava, ekonomije, informacionih tehnologija i računovodstva, Lyceum iuris okuplja tim mladih entuzijasta posvećenih neupitnom imperativu profesionalnog razvoja svesni da poslovno ostvarenje nije rezultat incidenta već neprestanog procesa.

Kvalitet naših proizvoda utvrđujemo na osnovu jasnih parametara, neprestano ih prilagođavajući potrebama privredne realnosti u kojoj zajednički sa vama poslujemo. Mera našeg uspeha se ogleda u jasnoj količini dodate vrednosti koju ste uz nas ostvarili – jedino to smatramo prolaznom ocenom!

Čime se bavimo?

Proizvodi namenjeni vašem poslovnom napretku.

U svom radu se susrećete sa morem nedoumica i otvorenih pitanja na koja je ponekad veoma teško pronaći jasne odgovore. Našim programima stručnog usavršavanja, uz kvalitetne predavače i saradnike, pokušavamo da doprinesemo unapređenju vašeg rada rukovodeći se konkretnim potrebama na koje nailazite.

Opširnije

Engleski kao savremeni lingua franca svih struka, predstavlja preduslov uspešnog poslovanja u međunarodnim okvirima. Naši specijalistički kursevi strukovnog engleskog jezika, namenjeni prvenstveno pravnicima i menadžerima, omogućavaju usvajanje komunikacionih veština prilagođenih potrebama poslovnih ljudi u njihovim prekograničnim poslovno-pravnim odnosima.

Opširnije

Naše događaje organizujemo sa željom da istaknemo važnost aktuelnih pitanja i pronalaženje odgovora kroz dijalog sa Vama. Trudeći se da na svako pitanje, odgovor daju eminentni stručnjaci u datoj oblasti, ne štedeći svoje znanje i iskustvo koje su stekli godinama. Omogućavamo Vam da našim panelistima postavite pitanja i na taj način aktivnim učešćem podstaknemo potencijalna rešenja i predloge, duboko verujući da je jedini način da napredujemo, da to radimo zajedno sa vama.

Opširnije

U cilju unapređenja kvaliteta i efikasnosti programa stručnog usavršavanja i obuke koje nudimo, odlučili smo da jedan od primarnih segmenata našeg rada bude objavljivanje priručnika, stručne literature i drugih publikacija namenjenih kako našim polaznicima, tako i široj stručnoj i zainteresovanoj javnosti.

Opširnije

Novosti

14.2.2018. - Izdavaštvo

Uskoro, još jedan priručnik u izdanju Lyceum iuris

„Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa primerima pojedinačnih akata“ je priručnik za primenu novog ZOSOV-a, sa obrascima onih pojedinačnih akata koji su neophodni za redovno poslovanje osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova. Priručnikom su obrađene sledeće oblasti: Prava, obaveze i odgovornosti...

Opširnije

13.2.2018. - Izdavaštvo

Sudija Tamara Trajković autor nove knjige u izdanju Lyceum iuris

Tamara Trajković, sudija Osnovnog suda u Subotici, objavila je u izdanju naše kuće Lyceum iuris, svoju prvu knjigu. Reč je o priručniku za sudije, pravnike-praktičare, ali i širu javnost, nastalom sa željom da se na jednom mestu obuhvate pravni standardi koje je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu postavio u odlukama koje su...

Opširnije

13.2.2018. - Stručno usavršavanje

Okrugli sto Mehanizmi naplate potraživanja

Najveći broj nenaplaćenih dugovanja potiče od neadekvatog upravljanja procesima naplate. Upoznavanjem svake pojedinačne faze, bićete u mogućnosti da implementirate znanje kako biste uštedeli novac i ubrzali naplatu. Lyceum iuris i Privredna komora Srbije Vas pozivaju da učestvujete na okruglom stolu „Mehanizmi naplate...

Opširnije

22.1.2018. - Professional English

Novi kursevi u novoj 2018. godini

STANDARD LEGAL ENGLISH Zbog velikog interesovanja za naše Professional English kurseve i činjenice da Advanced Legal English zahteva ozbiljan nivo predznanja engleskog jezika, osluškujući potrebe naših potencijalnih polaznika, u februaru mesecu u našoj učionici u Beogradu počinje i Standard Legal English kurs koji je namenjen...

Opširnije