Lyceum
iuris

Jedini način da napredujemo je da to radimo zajedno sa vama.

Nastao kao inicijativa praktičara iz sfere prava, ekonomije, informacionih tehnologija i računovodstva, Lyceum iuris okuplja tim mladih entuzijasta posvećenih neupitnom imperativu profesionalnog razvoja svesni da poslovno ostvarenje nije rezultat incidenta već neprestanog procesa.

Kvalitet naših proizvoda utvrđujemo na osnovu jasnih parametara, neprestano ih prilagođavajući potrebama privredne realnosti u kojoj zajednički sa vama poslujemo. Mera našeg uspeha se ogleda u jasnoj količini dodate vrednosti koju ste uz nas ostvarili – jedino to smatramo prolaznom ocenom!

Čime se bavimo?

Proizvodi namenjeni vašem poslovnom napretku.

Stručno usavršavanje

U svom radu se susrećete sa morem nedoumica i otvorenih pitanja na koja je ponekad veoma teško pronaći jasne odgovore. Našim programima stručnog usavršavanja, uz kvalitetne predavače i saradnike, pokušavamo da doprinesemo unapređenju vašeg rada rukovodeći se konkretnim potrebama na koje nailazite.

Opširnije
Professional English

Engleski kao savremeni lingua franca svih struka, predstavlja preduslov uspešnog poslovanja u međunarodnim okvirima. Naši specijalistički kursevi strukovnog engleskog jezika, namenjeni prvenstveno pravnicima i menadžerima, omogućavaju usvajanje komunikacionih veština prilagođenih potrebama poslovnih ljudi u njihovim prekograničnim poslovno-pravnim odnosima.

Opširnije
Izdavaštvo

U cilju unapređenja kvaliteta i efikasnosti programa stručnog usavršavanja i obuke koje nudimo, odlučili smo da jedan od primarnih segmenata našeg rada bude objavljivanje priručnika, stručne literature i drugih publikacija namenjenih kako našim polaznicima, tako i široj stručnoj i zainteresovanoj javnosti.

Opširnije

Novosti

5.12.2017.

Lyceum učionica u Subotici, mesto Vašeg poslovnog napretka!

Lyceum učionica u Subotici, ponovo je počela sa radom. Prvi kurs koji je organizovan u ovoj 2017. godini jeste kurs poslovnog engleskog jezika Corporate English, koji će se održavati svakog ponedeljka od 18:00 do 19:30. Prva generacija polaznika, imaće priliku da osveži svoje znanje engleskog jezika kao i da usvoji nova znanja u sferi...

Opširnije

4.12.2017.

Dinamičan nastavni dan u Lyceum učionici

U petak, 1. decembra, održan je treći po redu nastavni dan u okviru obuke za pomoćnike javnih izvršitelja. Sredstva i predmet izvršenja, bila je treća tema koju su polaznici obuke odslušali u našoj učionici. Damir Šite, javni izvršitelj, koji se ove nedelje našao u ulozi predavača, ovaj nastavni dan učinio je interaktivnim, te...

Opširnije

29.11.2017.

Veliko interesovanje za mehanizme naplate potraživanja

U utorak 28. novembra, održan je okrugli sto u punoj velikoj Sali Privredne komore u Subotici uz prisustvo velikog broja predstavnika medija. Lyceum iuris i Privredna komora, organizovali su skup na kojem su kao panelisti nastupili Tamara Trajković, sudija osnovnog suda; Damir Šite, javni izvršitelj i advokat Dora Lalić. Nakon kraćih...

Opširnije

27.11.2017.

Sudija Privrednog apelacionog suda održao čas pomoćnicima javnih izvršitelja

U okviru Obuke za pomoćnike izvršitelja, završen je drugi nastavni dan. U okviru 2. modula, polaznici su odslušali temu "Određenje izvršenja". Naredna dva modula podređena su sredstvima izvršenja i u našoj učionici će se pred polaznicima u ulozi predavača nalaziti Damir Šite, javni izvršitelj.

Opširnije