Aleksandra Trešnjev

SAGOVORNICI

Aleksandra Trešnjev, predsednica Komore javnih izvršitelja Republike Srbije - Komora javnih izvršitelja Republike Srbije

 

Uvođenje institucije javnih izvršitelja 2011. godine u javnosti predstavljeno kao lek za efikasnu naplatu dugova i rasterećenje sudova u Srbiji; iz ugla Aleksandre Trešnjev, predsednice Komore javnih izvršitelja Srbije, ta profesija je sa mnogo izazova. U intervjuu za „Kolegu“ ističe da je poslednjih pet godina veliki broj poteškoća savladan i da je na njih odgovoreno adekvatno, dok će preostale obeležiti narednu petogodišnjicu.

- Problemi su u početku bili više tehničke prirode. Bilo je potrebno predstaviti profesiju, objasniti promenu koja je nastala uvođenjem ove profesije, upoznati javnost sa ovlašćenjima javnih izvršitelja. Sada se posao Komore svodi uglavnom na obavljanje stručnih obrazovnih segmenta. Komora se bavi ujednačavanjem prakse, podizanjem profesionalnih standarda na viši nivo u odnosu na onaj koji je bio na početku – kaže Aleksandra Trešnjev. 

Na pitanje kakve rezultate postižu javni izvršitelji kojih u Srbiji ima 234, Trešnjev kaže da je odgovor kompleksan imajući u vidu da je poslednjih godinu dana u primeni novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) i da je on potpuno drugačije normirao izvršenje i postupak izvršenja, zbog čega rezultati koji se sada mogu analizirati možda nisu pravi rezultati za analizu. 

- Rezultati iz poslednje godine govore da je došlo do usporavanja postupka u odnosu na rezultate koji su ostvarivani za vreme primene ranijeg zakona, ali to i jeste bila namera zakonodavca s obzirom na to da je zakonodavac novim ZIO stavio na raspolaganje strankama veći broj pravnih sredstava želeći da sudska kontrola u postupku izvršenja bude permanentna i sveprisutna tako da na svaku odluku stranke mogu izjaviti neko pravno sredstvo što kasnije ostavlja posledice na dinamiku postupka i na ažurnost, ali obezbeđuje tu kontrolu – kaže predsednica Komore javnih izvršitelja. 

I posle skoro šest godina od uvođenja javnih izvršitelja njima se u javnosti zamera da ne postoji osnov za preduzimanje nekih radnji u izvršnom postupku. Istovremeno postoji i uverenje da javni izvršitelji sprovode svoju pravdu. 

 

Preuzeto sa sajta www.kolega.rs - našeg biltena za pravnike praktičare. Tekst: Biljana Vučković.