Nije retkost da iskusni predavači, u nekom momentu požele živu reč da stave na papir. Mimo knjiga koje zahtevaju mnogo više vremena i pažnje, sve popularniji vid pisanog izražavanja kako za one koji čitaju ali i one koji ih pišu, postaju blogovi kao takvi. Ovo je mesto gde ćete moći pronaći korisne i pre svega aktuelne informacije o pravnim temama.