Zastava Velike Britanije

Nakon uspešnog online predavanja na temu „Izvori engleskog prava“, koje smo održali 14. maja, na redu je „Britanski ustav“. Online predavanje, zakazujemo za četvrtak, 28. maj u periodu od 18.30 – 19.30.

U ulozi predavača, i ovaj put će biti Damir Šite. Šef Lyceum iuris katedre za Professional English, 2006. godine je u sklopu Cambridge English programa u Londonu stekao zvanje predavača engleskog kao stranog jezika za odrasle (CELTA), a 2009. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon povratka iz Velike Britanije intenzivno predaje opšti kurs engleskog jezika u nekoliko obrazovnih centara. 2017. godine stiče Cambridge International Legal English Certificate sa najvišom odlikom. 2019. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kembridžu (Velika Britanija) završio je specijalističke studije English Law and Legal Methods. Autor je knjige Izvori engleskog prava, kao i više članaka iz oblasti angloameričkog prava.