Subotica, 1. avgust 2014.

Tokom prvih meseci 2014. godine, u saradnji sa sudijom Osnovnog suda u Subotici Tamarom Trajković i Kancelarijom izvršitelja Damir Šite iz Subotice, otpočeli smo sa pripremama na pionirskom poduhvatu objedinjavanja sudske prakse “Ip” veća Osnovnog i Privrednog suda u Subotici, po izjavljenim pravnim lekovima i pravnim sredstvima u predmetima u kojima je postupao izvršitelj, u 2012. i 2013. godini.

Smisao ovakvog projekta smo videli u činjenici da je pravosudna profesija (samostalnih) izvršitelja uvedena u naš pravni sistem tek nedavno, te da je sasvim izvesno da će se pravac na koji će je sudska praksa oblikovati još uvek na samom početku. Kako je remonstrativnost pravnih sredstava u izvršnom postupku poverila taj zadatak našim provostepenim sudovima, od velikog je značaja da se pored pravnika-praktičara (sudije, izvršitelji, advokati, javni beležnici, pravnici u privredni – prevashodno oni angažovani kod privrednih subjekata pružalaca komunialnih i sličnih usluga) kojima su stavovi navedenih sudova od velikog značaja, svakako oni daju na uvid i svim ostalim učesnicima u postupku, a naročito izvršnim dužnicima i trećim licima.

Tako je uz predani rad članova Uređivačkog odbora (Tamara Trajković, Damir Šite, Davor Lulić), kao i drugih stručnih službi naše Kuće (tehnički urednici, lektor), rad na knjizi Res Iudicata MMXII-MMXIII dovršen tokom juna meseca ove godine, nakon čega je predata na štampu JP “Službeni glasnik” iz Beograda.

Nadamo se da ćemo ovom zbirkom sudskih odluka učiniti makar mali korak u pravcu jačanja vladavine prava i unapređenja pravne sigurnosti, kao i boljeg razumevanja postupka izvršenja u našoj sredini.