Beograd, 13. februar 2016.

U petak, 12. februara u kongresnoj sali hotela Jump Inn u Beogradu održan je drugi u nizu okrugli sto na temu “Novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju”, na kome je pored panelista učestvovao i veći broj izvršitelja, advokata, pravnika u privredi i drugih pravnika-praktičara iz regiona Beograda i okoline.

U toku uvodnih izlaganja panelista vezano za opšti pregled novog Zakona, sistema pravnih lekova i pravnih sredstava, analize pojedinačnih sredstava izvršenja, te novina koje se tiču na rad javnih izvršitelja, kao i Komore javnih izvršitelja i njene nove uloge, prisutni učesnici su svojim pitanjima već i na samom početkuokruglog stola aktivno učestvovali u njegovom radu.

Nakon uvodnih izlaganja, u dužem otvorenom dijalogu panelista i učesnika utvrđen je određen broj mogućih dejstava novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju, njegovog uticaja na mogućnosti prinudnog ostvarenja potraživanja, kao i ukazano na određen broj nelogičnosti koje Zakon uspostavlja.

Paliesti okruglog stola su bili Aleksndra Trešnjev, predsednik Komore javnih izvršitelja Srbije, Tamara Trajković, sudija osnovnog suda i Damir Šite, javni izvršitelj.

Treći i završni okrugli sto na temu novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju će se održati 26. februara u Nišu.

Sve fotografije možete pogledati na našoj Facebook stranici.