Beograd, 21. novembar 2017.

U petak, 17. novembra, održan je prvi nastavni dan Obuke za pomoćnike izvršitelja.

Predsednica Komore javnih izvršitelja Republike Srbije, Aleksandra Trešnjev, u okviru 1. modula, održala je prvi nastavni dan. Status i ovlašćenja javnih izvršitelja, pitanja nadzora nad radom i disciplinske odgovornosti javnih izvršitelja,bile su neke od tema 1. modula!

Naredni petak, rezervisan je za 2. modul koji će voditi Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda. Tema ovog modula je “Određenje izvršenja”.

Sve fotografije možete pogledati na našoj Facebook stranici.