Beograd, 8. decembar 2017.

Prva generacija polaznika obuke za pomoćnike izvršitelja, danas je završila obuku.

U trajanju od mesec dana, u okviru 4 modula, polaznici su imali priliku da usvoje nova i osveže stara znanja, a iznad svega, reše mnoge dileme iz prakse, zajedno sa kolegama iz drugih izvršiteljskih kancelarija.

Aleksandra Trešnjev, predsednica Komore izvršitelja; Mladen Nikolić, sudija Privrednog apelacionog suda; i Damir Šite, javni izvršitelj, sa polaznicima su podelili svoja teorijska ali i praktična znanja u sferi Izvršiteljskih kancelarija i uloge pomoćnike u jednoj takvoj.

Nakon predstojećih praznika, počinje sa radom nova grupa za obuku za pomoćnike izvršitelja, te pozivamo sve zainteresovane da se na vreme prijave kako bi postali deo druge generecije polaznika obuke za pomoćnike izvršitelja.