Subotica, 13. februar 2018.

Tamara Trajković, sudija Osnovnog suda u Subotici, objavila je u izdanju naše kuće Lyceum iuris, svoju prvu knjigu. Reč je o priručniku za sudije, pravnike-praktičare, ali i širu javnost, nastalom sa željom da se na jednom mestu obuhvate pravni standardi koje je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu postavio u odlukama koje su donete u predmetima protiv Republike Srbije.

Na pitanje kako je nastala njena prva knjiga, sudija Tamara Trajković nam otkriva: „Zapravo, što bi mi sudije rekle, pojasnila sam činjenično stanje kako bi praktičarima bilo jasno šta je to neko pogrešio dok je vodio određeni postupak, a kako bismo tu grešku u budućnosti izbegli. Trenutno dostupne analize odluka Suda u Strazburu su donekle nepraktične za upotrebu, jer niko ne kaže o čemu se radilo u datom slučaju, već samo bude navedeno: to i to je bila povreda, ali mi ne znamo gde je taj neko pogrešio u datom postupku. Na taj način sam želela da donete odluke približim sudijama, a mislim da je dovoljno jasno napisano i za širu javnost, te nije neophodno biti sudija da bi se shvatilo u čemu je, u stvari, bila greška. Nadam se da će knjiga naići na dobar odziv, kako stručne, tako i šire javnosti“.

Više o samoj knjizi pročitajte u novom broju našeg časopisa „Kolega“ gde možete pronaći razgovor sa samim autorom, Tamarom Trajković.

Ukoliko želite da se naše novo izdanje nađe i na Vašim policama, knjigu možete poručiti ovde.