Subotica, 12. decembar 2017.

U pripremi je nova knjiga u našem opusu, čiji je autor Tamara Trajković, sudija Osnovnog suda u Subotici. Reč je o priručniku za sudije, pravnike-praktičare, ali i širu javnost, koji je nastao sa željom da obuhvati pravni standardi koje je Evropski sud za ljudska prava u Strazburu postavio u odlukama koje su donete u predmetima protiv Republike Srbije. U priručniku će se naći sve odluke Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu što će u mnogome pomoći pre svega pravnicima praktičarima koji su u ovoj oblasti.