Beograd, 16. oktobar 2018.

U prepunoj Sali Jump Inn hotela u Beogradu, 12 .oktobra je održan okrugli sto „Godinu dana primene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja“ u našoj organizaciji.

Panelisti na ovom skupu, bili su Biljana Antić, diplomirani pravnik, prosvetni inspektor za teritoriju Grada Beograda i Marijana Krnić, diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole Subotica i autor priručnika

Detaljno prolazeći kroz postupak inspekcijskog nadzora, osvrćući se na primere iz prakse i najčešće greške i pitanja koja proizilaze iz posete školama, inspektorka Biljana Antić, svojim uvodnim izlaganjem, podstakla je pregršt pitanja prisutnih. Sa druge strane, Marijana Krnić, učesnike okruglog stola, upoznla je sa priručnikom čiji je i sama autor, a koji će u mnogome pomoći pre svega sekretarima škola u izradi pojedinačnih pravnih akata u oblastima prava i obaveza učenika, imenovanja direktora i zasnivanja radnih odnosa u ustanovi.

Otvorena diskusija, otvorila je mnoge probleme i otvorena pitanja prisutnih predstavnika osnovnih, srednjih škola i vrtića, na koje su panelisti odgovarali do poslednjeg minuta ovog skupa.

Sa željom da ovo bude samo prvi u nizu stručnih skupova na ovu temu, zakazali smo sledeći susret i u Subotici.

Sve fotografije možete pogledati na našoj Facebook stranici.