Subotica, 26. novembar 2018.

U petak, 23. novembra, u prostorijama Otvorenog univerziteta u Subotici, održan je okrugli sto na temu „Godinu dana primene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja“. Panelisti na ovom skupu bili su Biljana Antić, diplomirani pravnik, prosvetni inspektor za teritoriju Grada Beograda i Marijana Krnić, diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole Subotica i autor priručnika „Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja“.

Detaljno prolazeći kroz postupak inspekcijskog nadzora, osvrćući se na primere iz prakse i najčešće greške i pitanja koja proizilaze iz posete školama, inspektorka Biljana Antić, svojim uvodnim izlaganjem, približila je prisutnima svoja iskustva sa terena. Marijana Krnić, učesnike okruglog stola, upoznala je sa priručnikom čiji je i sama autor, a koji će u mnogome pomoći pre svega sekretarima škola u izradi pojedinačnih pravnih akata u oblastima prava i obaveza učenika, imenovanja direktora i zasnivanja radnih odnosa u ustanovi.

Otvorena diskusija, otvorila je mnoge probleme i otvorena pitanja prisutnih predstavnika osnovnih i srednjih škola, na koje su panelisti odgovarali do poslednjeg minuta ovog skupa. Problem velikog broja izostanaka dece u školama kao i radne subote i obaveza zaposlenih kadrova u školi prema istoj, bile su samo neke od tema koje su prisutni nametnuli kao problem sa kojima se susreću.

Sve fotografije možete pogledati na našoj Facebook stranici.