Beograd, 30. maj 2019.

U poslu kojim se bavite ili ćete se tek baviti, znanje engleskog jezika je jedan od uslova da biste se na što bolji način predstavili kako sebe, tako i svoju profesiju. Znanje engleskog jezika je neophodno za rad u svim međunarodnim odnosima, a takođe postaje i neophodno u cilju upoznavanja sa savremenom sudskom praksom. Zbog toga, nastavljamo sa dobrom tradicijom i najavljujemo da počinje novi upisni rok za Advanced i Standard Legal English kurseve koji će se od oktobra održavati u Beogradu, Novom Sadu i Subotici. Ova dva kursa su namenjena pravnicima-praktičarima, studentima završnih godina pravnih fakulteta, studentima master studija prava, svim zaposlenima koji dolaze u dodir sa međunarodno-pravnom materijom, kao i svim entuzijastima i zaljubljenicima u anglo-saksonsko pravo. I standardni i napredni kurs strukovnog engleskog jezika za pravnike koji nudimo se zasniva na Cambridge University Press Introduction to International Legal English udžbeniku.

Kada je u pitanju osnovni kurs engleskog jezika za pravnike iliti Standard Legal English kurs, namenjen je svim pravnicima koji žele da usavrše svoje znanje engleskog jezika, a čije predznanje nije na jako visokom nivou. Ovaj osnovni kurs traje četiri meseca, dok se realizuje jednom nedeljno, u večernjim časovima u trajanju od 90 minuta. Kada su u pitanju predavači, polaznici kurseva će učiti od stručnjaka iz sfere prava u Srbiji, od šefa Lyceum iuris katedre za Professional English Damira Šite i od predavača Lyceum iuris Professional English kurseva Marije Radovanović.

Damir Šite ističe kako je uvodni kurs engleskog jezika za pravnike Standard Legal English namenjen upravo većem krugu polaznika zainteresovanih da usvoje, kako kaže, prilično široki spektar stručnih termina uz osnovne koncepte anglo-saksonskog prava.

“Nakon završenog kursa bićete u prilici da samostalno komunicirate sa svojim kolegama i poslovnim partnerima iz inostranstva. Kurs, takođe, predstavlja dobar alat onima koji žele svoje studije da nastave na nekom od inostranih pravnih fakuteta.“

Sa druge strane, napredni kurs engleskog jezika za pravnike Advanced Legal English i pored širine tema kojima se pomenuti udžbenik bavi, realizuje nastavni plan Advanced Legal English programa koji je u celosti upodobljen materijalu za polaganje cenjenog i poznatog ILEC (International Legal English Certificate) testa. Taj sertifikat, vodeće evropske strukovne komore i druge značajne ustanove smatraju validnom ispravom koja potrvđuje znanje engleskog jezika za pravnike te je razlog više da se u potpunosti posvetite ovom kursu.

O kvalitetu naših kurseva najbolji govori mišljenje polaznika istog. Mihailo Ivanović ističe kako je celokupan utisak nadmašio očekivanja, na šta je, kako kaže, uticao i sjajan predavač Marija Radovanović. Pohvalama se pridružuje i naša polaznica Nataša Dimitrić.

„Profesorka je odlična, lepo i organizovano drži časove. Sistem objašnjavanja nepoznatih reči je dobar, jer se objašnjava na engleskom, dok se srpski jezik ne koristi iz razloga kako bismo što bolji naučili ovaj strani jezik“.

Napredni kurs traje osam meseci iliti dva semestra, sa upisnim rokom u oktobru. Predavanja će se održavati jednom nedeljno i to u večernjim časovima u trajanju od 120 minuta. Jedan od naših stručnih predavača, Damir Šite, ističe kako je Advanced Legal English kurs jedan od sistemskih kurseva Lyceum iuris Professional English programa, koji je po trajanju najduži nastavni program Lyceum iurisa.

“Posebno smo ponosni što navedeni napredni kurs engleskog jezika za pravnike pruža mogućnost upoznavanja sa velikim brojem pravnih termina iz 12 posebnih pravnih celina i predstavlja svakako ozbiljni alat za rad pravnika-praktičara u međunarodnom okruženju.“

Ukoliko želite da samostalno komunicirate sa svojim kolegama iz inostranstva, da zakoračite u sferu međunarodnog prava ili da nastavite svoje studije na nekom od inostranih pravnih fakulteta prijavite se putem elektronske pošte kontakt@lyceum.rs ili pozovite +381 24 553130 / +381 69 5531301. Predavanja će se održavati u Lyceum iuris učionicama u Beogradu (Hadži Melentijeva 7), Novom Sadu (Geri Karolja 1) i Subotici (Maksima Gorkog 9-11). Kada su u pitanju cene, kako za osnovni tako i za napredni kurs engleskog jezika, mesečna školarina iznosi 4.000 dinara, dok prijave u paru donose popust te košta 3.500 dinara po polazniku. Advanced Legal English kurs zavisi od broja prijavljenih, a prijave za oba kursa traju do oktobra.