Subotica, 26. jul 2019.

Predvođeni željom da našoj profesiji otvorimo šire puteve i da pružimo odgovore na aktuelna pitanja i nedoumice organizovali smo brojne radionice, konferencije, okrugle stolove, javna predavanja, tribine, čuveni kurs pravnog engleskog jezika, kao i izdavanje i promocije knjiga.

U svakom od pomenutih događaja cilj je isti: ukazivanje na važnost profesije pravnika u društvu, kao i napredak svakog pojedinca na tom polju. Da je napredak pomoću tih vidova obuka i stručnih usavršavanja moguć dokaz su polaznici sa naših događaja čiji razvoj je i te kako vidljiv. S obzirom na stalne izmene i dopune normativnog okvira poslovne – pravne regulative trudimo se da budemo u toku i da istovremeno na najbolji mogući način odgovorimo na potrebe praktičara.

Obaveza Lyceum iuris – a jeste da se pravnicima uz brojne obuke pruži mogućnost usavršavanja, dok se tokom istih trudimo da ih poštedimo teorijskih rasprava, usredsređeni na konkretne izmene i dopune pravnih normi. Zbog toga se možemo pohvaliti radionicama koje su zasigurno imale uticaj na polaznike, a nedavno održana jeste Radionica „Troškovi izvršnog postupka“ . Ona je bila namenjena advokatima, pravnicima u privrednim subjektima, pomoćnicima javnih izvršitelja i knjigovođama. Veoma bitno je pravilno razumevanje načina obračuna troškova izvršnog postupka, a u okviru pomenute jednodnevne radionice bila je obuhvaćena analiza zakonske i podzakonske regulative, dosadašnje sudske prakse vezane za troškove izvršnog postupka, način obračuna pojedinačnih naknada za rad javnih izvršitelja, podnošenje zahteva za naknadu troškova, knjigovodstveni aspekti troškova postupka izvršenja i još mnogo toga. Kao po običaju, nakon uvodnog obraćanja predavača, ujedno javnog izvršitelja Damira Šitea, pretežni deo radionice je bio posvećen pitanjima i odgovorima učesnika, kao i otvorenoj diskusiji koja, po mišljenjima mnogih, veoma pomaže boljem razumevanju, a samim ti i praktikovanju naučenog.

Bitno je napomenuti da je naš predavač Damir Šite svoju karijeru započeo nakon završenog Pravnog fakulteta 2009. godine kao pravnik u privredi. Nakon samo tri godine je bio u grupi prvih imenovanih “privatnih” izvršitelja u Republici Srbiji. Tada je odlukom tadašnjeg ministra pravde imenovan za izvršitelja za područja Višeg i Privrednog suda u Subotici. Za polaznike naših obuka koji redovno slušaju i uče od Damira, od velike važnosti je činjenica da se on od početka svoje radne karijere intenzivno bavi problematikom upravljanja i naplate dospelih potraživanja, putem dobrovoljnog uređenja dužničko-poverilačkih odnosa ili u postupku njihovog prinudnog ostvarenja.

Osim radionica, brojni su okrugli stolovi tokom kojih se trudimo da budemo drugačiji i da prikažemo aktuelne izmene, kao i probleme koji su mnogo jasniji nakon istog. Neki od njih su se ticali spornih pitanja u realizaciji hipoteke, radnopravnog izazova za poslodavce, mehanizama naplate potraživanja, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, dok je u oktobru održan i Međunarodni okrugli sto sa temom “Izvršni postupak - praktična pitanja”. Izazovi novog prekrajanja ZIO-a opet su spojili advokate, javne izvršitelje i pravnike zaposlene u privrednim subjektima kako bi čuli koji su to problemi u primeni tog Zakona, kao i izazovi u najavljenim izmenama i dopunama. Da bi se prisutni upoznali i sa problemima samostalnih izvršitelja u svetu, jedan od predavača bio je predsednik Međunarodne unije izvršitelja (UIHJ) Marc Schmitz, koji je rekao kako dobro organizovano društvo zahteva nezavisno, nepristrasno i efikasno sudstvo i svojim govorom i savetima bio od velike pomoći prisutnima.

„Mi, kao izvršitelji, imajući na umu naše iskustvo, u ovome imamo značajnu, gotovo centralnu, ulogu. Kao pravosudna profesija moramo biti svesni svoje odgovornosti prema dužniku, prema poveriocu, ali i prema društvu. Na nama je velika odgovornost, ali je to u isto vreme i veliki izazov. U tom smislu, radujem se susretu sa svojim srpskim kolegama prilici da razgovaramo i razmenimo iskustva.“ - rekao je Marc Schmitz.

S obzirom na brojne nedoumice sa kojima se pravnici svakodnevno susreću, organizovali smo međunarodne konferencije te bismo izdvojili “Međunarodnu konferenciju o naplati potraživanja u Evropi” koja je ostvarila samo pozitivne komentare te je, Marija, jedna od naših polaznica rekla:

Konferencija je bila stvarno na finom nivou, trajalo je optimalno i bilo je lepo koncipirano da drži pažnju.

Uz kvalitetne predavače i saradnike i pomoću naših programa stručnog usavršavanja organizovali smo i javno predavanje koje se ticalo aktuelnih pitanja našeg krivičnog procesnog prava, kao i tribinu o sporazumu o priznanju krivičnog dela. Osim toga, organizovani su i specijalistički kursevi strukovnog engleskog jezika, dok smo radi unapređenja kvaliteta obuka bili posvećeni i objavljivanju priručnika, stručne literature i druge publikacije koja je namenjena, ne samo našim polaznicima, nego i široj javnosti. Zbog toga je u planu i odlazak na Međunarodni beogradski sajam knjiga gde ćemo izložiti svoja izdanja.

Na svako vaše pitanje i dalje će vam odgovarati eminentni stručnjaci u datoj oblasti, a uskoro vas očekuje i besplatna predavanja na temu “Engleska pravna terminologija kompanijskog i ustavnog prava” , dok ćemo kurs pravnog engleskog jezika nastaviti da organizujemo. S obzirom na sjajna iskustva povodom prve saradnje, biće organizovan i drugi Okrugli sto u privrednoj komori Pančevo, dok će tema biti “Radnopravni izazov za poslodavce”. Pored brojnih uobičajenih aktivnosti, Lyceum Iuris će sa istim ciljom i željom nastaviti sa radom, dok zainteresovane polaznike naših obuka očekuju novi okrugli stolovi sa temama „U susret izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju“ i „Pripremljenost ustanova obrazovanja i vaspitanja za školsku radnu 2019/2020 godinu“.

Jedini način da napredujemo je da to radimo zajedno sa vama - Lyceum iuris.

Za sva pitanja i nedoumice – slobodno nas kontaktirajte.