Kula, 5. septembar 2019.

U četvrtak, 05.09.2019. godine, u Kuli, održano je predavanje na temu “Podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudske prava u Strazburu” u organizaciji Lyceum iuris-a. Predavač je bila Tamara Trajković, sudija Višeg suda u Subotici.

Učesnici jučerašnjeg skupa bavili su se praksom Evropskog suda za ljudska prava sa posebnim osvrtom na uslove prihvatljivosti pojedinačne predstavke ovom sudu propisane članovima 34. i 35. Konvencije. Diskusija se posebno fokusirala na obavezu iscrpljivanja domaćih pravnih lekova u smislu njihove delotvornosti u konkretnom slučaju, kao i na razumevanju stava Suda o "doktrini četvrte instance". Praksa Suda i praksa Ustavnog suda RS bila je posebno interesantna u vezi sa povredom prava na mirno uživanje imovine koje garantuje član 1 Protokola broj 1 uz Konvenciju.

Nakon uvodnog izlaganja predavača, pretežni deo radionice je bio posvećen pitanjima i odgovorima učesnika, kao i otvorenoj diskusiji.