Beograd, 26. septembar 2019.

U punoj sali Privredne komore Pančevo, u četvrtak, 26.09.2019. održan je okrugli sto na temu “Radnopravni izazovi za poslodavce”. Predavači koji su do samog kraja odgovarali na pitanja učesnika su prof. dr Bojan Urdarević, vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kragujevcu, kao i član uprave Udruženja za radno pravo i socijalno osiguranje Srbije, i advokatica Sandra Tanasković Savić koja je potkrepila ovu temu sa primerima iz prakse.

Ova tema je privukla veliku pažnju advokata, knjigovođa, predstavnika javno komunalnih preduzeća, kao i pravnika koji se bave ovim pitanjima.

U okviru okruglog stola razgovaralo se o dispozitivnim i imperativnim normama u Zakonu o radu i načelno njihovoj primeni, režimima radnih odnosa uz poseban osvrt na rad van radnog odnosa i rad na crno, privremenoj sprečenosti za rad, štrajku i kolektivnom pregovaranju kao i o spornim pitanjima kod ostvarivanja prava na naknadu troškova prevoza.

Nakon uvodnog izlaganja predavača, pretežni deo radionice je bio posvećen pitanjima i odgovorima učesnika, kao i otvorenoj diskusiji.

U decembru organizujemo kurs na temu “Radni odnosi za nepravnike” na kojem će podrobnije biti objašnjen Zakon o radu kao jedan od najznačajnijih propisa kojim se uređuju odnosi sveta rada i sveta kapitala. Prijavite se putem telefona 024/553-130, 069/553 1301 ili nam pišite putem mail-a kontakt@lyceum.rs.

Sve fotografije možete pogledati na našoj Facebook stranici.