Beograd, 4. februar 2016.

U okviru serije besplatnih javnih časova o specifičnostima anglosaksonskog prava u nastavnoj 2015/2016 godini, sa zajedničkom temom The Sources of Law in the UK, u sredu 3. februara 2016. godine u Lyceum Iuris učionici u Beogradu (Vračar) održano je drugo u nizu predavanje pod naslovom: Case Law and Statute as Sources of Law in the UK.

Tokom predavanja okupljeni učesnici su imali prilike da se upoznaju sa odnosom zakona (Acts of Parliament) i opšteobavezujućih odluka sudova(Case law) kao izvora prava, njihovog međusobnog odnosa, te ograničenja koja u njihovoj primeni imaju odredbe prava EU sa jedne i equiti sa druge strane.

U radu drugog besplatnog javnog časa su aktivno učestvovali advokati, studenti prava i drugi pravnici praktičari iz Beograda.

Kao teme preostalih javnih časova u tekućoj nastavnoj godini predviđena su još tri predavanja: 23. marta: The UK Legislative Process – from Bill to Royal Assent, 11. maja: Delegated Legislation i 22. juna: The EU Impact.

Besplatni javni časovi se održavaju na engleskom jeziku.

Sve fotografije možete pogledati na našoj Facebook stranici.