Izašao iz štampe novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Kupite
Subotica, 12. februar 2016.

U izdanju naše Kuće, početkom februara 2016. godine, objavljen je tekst novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO), kako je isti objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 106/2015, koji stupa na snagu 1. jula 2016. godine.

Ovim izdanjem, Lyceum Iuris, otpočinje svoju novu ediciju u okviru koje će objavljivati kako tekstove važećih trenutno važećih propisa, tako i njihova izdanja upotpunjena sudskom praksom, modelima obrazaca za upotrebu, i ovome slično.

Objavljivanjem najnovijeg Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Lyceum Iuris otpočinje svoju seriju procesnih zakona, u okviru koje je u skorom planu objavljivanje zakona kojima se uređuju parnični, krivični, i vanparnični postupak.

Naše prvo izdanje Zakona o izvršenju i obezbeđenju će se u slučaju kupovine putem naše internet prezentacije do kraja februara 2016. godine prodavati po promotivnoj ceni od 499 dinara, dok je njegova puna cena 749 dinara.

Sve fotografije možete pogledati na našoj Facebook stranici.