Subotica, 12. februar 2016.

U izdanju naše Kuće, početkom februara 2016. godine, objavljen je tekst novog Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO), kako je isti objavljen u “Sl. glasniku RS” br. 106/2015, koji stupa na snagu 1. jula 2016. godine.

Ovim izdanjem, Lyceum Iuris, otpočinje svoju novu ediciju u okviru koje će objavljivati kako tekstove važećih trenutno važećih propisa, tako i njihova izdanja upotpunjena sudskom praksom, modelima obrazaca za upotrebu, i ovome slično.

Objavljivanjem najnovijeg Zakona o izvršenju i obezbeđenju, Lyceum Iuris otpočinje svoju seriju procesnih zakona, u okviru koje je u skorom planu objavljivanje zakona kojima se uređuju parnični, krivični, i vanparnični postupak.

Naše prvo izdanje Zakona o izvršenju i obezbeđenju će se u slučaju kupovine putem naše internet prezentacije do kraja februara 2016. godine prodavati po promotivnoj ceni od 499 dinara, dok je njegova puna cena 749 dinara.