Radionica

Ekskurzije i nastava u prirodi u osnovnim i srednjim školama

Datum i vreme

Petak, 13. decembar 2019. godine u 11.00 časova

Predavač

Marijana Krnić, diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole Subotica i autor Priručnika sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine

Mesto

Radionica će se održati u Lyceum iuris učionici u Beogradu (Vračar), Hadži Melentijeva 7.

Cena

Cena kotizacije za učešće na radionici iznosi 3 000 RSD. U cenu su uključeni radni materijal, osveženje u toku trajanja obuke i sertifikat kao potvrda o učešću na radionici.

Opis događaja

Novi pravilnici o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzija u osnovnim i srednjim školama su stupili na snagu 3. maja ove godine.

Osnovne i srednje škole su u obavezi da prilikom nabavke ovih usluga tj izbora agencije koja će izvoditi nastavu u prirodi i ekskurziju u školskoj 2019/2020 godine primenjuju odredbe novih pravilnika.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva u edukacijama u prosveti, kao i u cilju predstavljanja novih pravilnika o ekskurzijama, organizovali smo za vas jednodnevnu radionicu na temu: „Ekskurzije i nastava u prirodi u osnovnim i srednjim školama”.

Predavači

Marijana Krnić

Sekretar Muzičke škole Subotica i autor Priručnika sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine

Marijana Krnić rođena je 1977. godine u Lazarevcu, gde je završila Gimnaziju društveno- jezičkog smera. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odmah po diplomiranju počela je da radi kao sekretar škole. Radila je u osnovnim školama u Junkovcu i Subotici, kao i u Stručnoj službi za osnovne škole „Združena škola“ u Bačkoj Toploli. U toku 2012. godine radila je kao pomoćnik izvršitelja Šite Damira u Subotici. Položila je stručne ispite za sekretara škole i za izvršitelja. Danas je sekretar Muzičke škole Subotica. Izradila je Priručnik sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine, koji je izdao Lyceum iuris iz Subotice.

Ostalo

Kotizacija

Cena kotizacije za učešće na radionici iznosi 3 000 dinara. U cenu su uključeni radni materijal, osveženje u toku trajanja radionice i sertifikat kao potvrda o učešću.

Kome je namenjen događaj?

Radionica je prvenstveno namenjena direktorima i sekretarima prosvetnih ustanova koji će imati priliku da se upoznaju sa novim pravilnicima o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzija u osnovnim i srednjim školama napominjući da će kroz pitanja i odgovore, a kasnije i otvorenu diskusiju učesnici imati priliku da reše sve dileme i eventualne nedoumice kao i da razmene iskustva sa kolegama iz prakse.

Prijava

Prijava