Okrugli sto

Godinu dana primene Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Datum i vreme

Savetovanje se održava u petak, 12. oktobra 2018. godine, od 11.00 do 14.00 časova.

Predavači
  1. Biljana Antić, diplomirani pravnik, prosvetni inspektor za teritoriju Grada Beograda
  2. Marijana Krnić, diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole Subotica
Mesto

Okrugli sto organizujemo u konferencijskoj sali Hotela „Jump INN“ (Koče Popovića 2a, Beograd).

Kotizacija

Kotizacija za učešće na događaju iznosi 6 000 RSD. Za prijave do 27. septembra 2018, cena kotizacije je 4 500 RSD.

Opis događaja

Redovan inspekcijski nadzor i pripreme ustanova obrazovanja i vaspitanja za novu školsku godinu, s posebnim osvrtom na Zakon o prosvetnoj inspekciji („Sl. Glasnik RS“ br. 27/2018) - izlagač: Biljana Antić, diplomirani pravnik, prosvetni inspektor za teritoriju Grada Beograda

Primena Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. Glasnik RS“ br. 88/2017) u oblastima: prava deteta i učenika, obaveze i odgovornosti učenika; izbor direktora ustanove; zasnivanje radnog odnosa u ustanovi- izlagač: Marijana Krnić, diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole Subotica

Predavači

Biljana Antić

Diplomirani pravnik

Diplomirani pravnik - prosvetni inspektor, rođena u Beogradu, gde završava osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Više od tri decenije bavi se poslovima iz oblasti obrazovanja (20 kao sekretar škole-Prve beogradske gimnazije i Muzičke škole „Mokranjac“).

Od 2003. godine zaposlena je u Gradskoj upravi grada Beograda, Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, Sektoru za inspekcijski nadzor, na poslovima prosvetnog inspektora za predškolske ustanove, osnove i srednje škole.
Autor je brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima i stručnim skupovima sa temama iz oblasti obrazovanja.

 

Marijana Krnić

Sekretar Muzičke škole Subotica i autor Priručnika sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine

Marijana Krnić rođena je 1977. godine u Lazarevcu, gde je završila Gimnaziju društveno- jezičkog smera. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odmah po diplomiranju počela je da radi kao sekretar škole. Radila je u osnovnim školama u Junkovcu i Subotici, kao i u Stručnoj službi za osnovne škole „Združena škola“ u Bačkoj Toploli. U toku 2012. godine radila je kao pomoćnik izvršitelja Šite Damira u Subotici. Položila je stručne ispite za sekretara škole i za izvršitelja. Danas je sekretar Muzičke škole Subotica. Izradila je Priručnik sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine, koji je izdao Lyceum iuris iz Subotice.

Ostalo

Kotizacija

Cena kotizacije za učešće na savetovanju iznosi 6 000 dinara, za prijave do 27. septembra odobravamo popust od 25% - cena kotizacije je 4 500 RSD.

U cenu kotizacije uključen je: celodnevni program savetovanja na temu dosadašnjeg iskustva u primeni Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, savetodavna podrška panelista, radni materijal u štampanom, kao i u elektronskom obliku; kafe-pauza, sertifikat o odslušanom savetovanju, prijatan ambijent konferencijske sale hotela „Jump INN“.

Agenda

Kome je namenjen događaj?

Događaj je prvenstveno namenjen direktorima i sekretarima prosvetnih ustanova koji će imati priliku da se upoznaju sa procesom redovnog inspekcijskog nadzora i pripreme ustanova obrazovanja i vaspitanja za novu školsku godinu napominjući da će kroz pitanja i odgovore a kasnije i otvorenu diskusiju, učesnici imati priliku da reše sve dileme i eventualne nedoumice kao i da razmene iskustva sa kolegama iz prakse.

Prijava

Prijava