Radionica

Izvršenje na nepokretnostima

Datum i vreme

Događaj se održava 28. februara 2020. godine od 14.00 do 17.30 časova.

Predavač

Dr Mihajlo Živković, Član radne grupe za Izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju

Mesto

Radionica će se održati u Lyceum iuris učionici u Beogradu (Vračar), Hadži Melentijeva 7.

Kotizacija

Cena kotizacije za učešće na obuci iznosi 4 500 RSD. U cenu su uključeni radni materijal, osveženje u toku trajanja radionice i potvrda o učešću na radionici.

Predavači

Dr Mihajlo Živković

Konsultant

Pravnik-praktičar od 2005. godine. Do 2018. godine bio je menadžer odeljenja za naplatu potraživanja od pravnih lica u Société Générale banci. Pre toga radio je u Raiffeisen banci gotovo četiri godine. Položio je pravosudni ispit i ispit za stečajne upravnike. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu iz oblasti građanskog prava. Učestvovao je u procesima izmene legislative kao predstavnik FIC i NALED-a. Bio je član radne grupe za izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Trenutno radi kao konsultant.

Reč predavača

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju donosi značajne izmene u pogledu izvršenja na nepokretnostima. Ova obuka obuhvatiće izmene Zakona koje se odnose na izvršenje na nepokretnostima kao i razloge i dileme koje je radna grupa imala prilikom njihovog formulisanja.

Prijava

Prijava