Online savetovanje

Izvršni postupak - praktična pitanja 2021. (septembar)

Datum i vreme

Online savetovanje će se održati u petak, 17. septembra 2021. godine od 11.00 do 13.30 časova.

Savetovanje će se održati putem platforme ClickMeeting.

Predavač

Prof. dr Nikola Bodiroga, redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu, član Radne grupe za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (2018−2019).

Cena

Cena kotizacije za učešće iznosi 5 000 RSD.

Svi učesnici dobijaju potvrdu o učešću na događaju.

Opis događaja

Zakon o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju stupio je na snagu 1. 1. 2020. godine, što je donelo značajne novine u pravnom okviru izvršnog postupka. Savetovanje je osmišnjeno tako da omogući da svaki izvršitelj, sudija ili advokat pronađe odgovore na konkretna pitanja i dileme sa kojima se susreće u praksi. 

Predavači

Prof. dr Nikola Bodiroga

Redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu

Nikola Bodiroga je redovni profesor Pravnog fakulteta u Beogradu na kojem je diplomirao (2002), magistrirao (2006) i doktorirao (2009).

Stručno se usavršavao u Nemačkoj i SAD. Autor je 8 knjiga i preko 80 članaka. Učestvovao je na naučnim i stručnim skupovima u zemlji i inostranstvu.

Bio je član Radne grupe za izradu Zakona o parničnom postupku (2011), član Radne grupe za izradu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (2018−2019).

Član je predsedništva Stalne arbitraže pri Privrednoj komori Srbije (2017−), član Suda časti Privredne komore Srbije (2018−), član Komisije za pravosudni ispit (2019−), član redakcije časopisa „Pravo i privreda“ (2019−).

Držao je predavanja na Pravosudnoj akademiji za sudije i javne izvršitelje.

Reč predavača

"Prvog januara 2021. godine navršilo se godinu dana od početka primene Zakona o izmenama i dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju koji je usvojen 2019. godine.

Godinu dana primene izmenjenog zakonskog okvira je sasvim dovoljno da se iskristališu sporna pitanja u postupanju javnih izvršitelja i da se analizira postupanje javnih izvršitelja, ali i svih drugih organa u izvršnom postupku.

Imajući u vidu uspešno organizovana tri online seminara Izvršni postupak-praktična pitanja do sada, kao i povoljne reakcije na ove događaje, sasvim je prirodno da se ustali praksa razmatranja spornih pitanja iz izvršnog postupka i postupka obezbeđenja u formatu koji omogućuje online seminar zasnovan na interaktivnom odnosu predavača i učesnika".

Agenda

10:45 – 11:00
Prijavljivanje učesnika
11:00 – 13:30
Pitanja učesnika

Kome je namenjen događaj?

Događaju mogu prisustvovati:

  • javni izvršitelji;
  • advokati sa težištem rada u građanskim postupcima prinudnog ostvarenja potraživanja, odnosno rešavanja sporova nastalih u dužničko-poverilačkim odnosima;
  • pravnici u privredi

Prijava

Prijava