Professional English program

Legal English Consulting

Datum i vreme

Konsultacije će se održavati u dogovorenom terminu, počevši od 6. novembra 2020.

 

Napomena

Konsultacije možemo održati i u prostorijama vaše kompanije ili online, u zavisnosti od predmeta i obima sadržaja.

Prijavite se

Za sve dodatne informacije, pozovite nas na telefon 069/553 130 1 ili nam pišete na mejl kontakt@lyceum.rs i rado ćemo vas uputiti u sve detalje.

Opis događaja

Sve je češći slučaj da se veliki sistemi odlučuju da outsource-uju poslove i angažuju konsultante imajući u vidu da obučavanje čitave jedne službe traje dugo i iziskuje velike promene u organizaciji a sa druge strane, često im je potrebno i brzo i efikasno rešenje koje je u većini slučajeva nemoguće usled prethodno navedenih razloga. 

Imajući to u vidu, u okviru našeg Professional English programa pokrećemo i poseban paket usluga specijalističkog savetovanja u vidu praktične podrške u upotrebi engleskog jezika za pravnike (legal English). 

Kome je namenjen događaj?

Ova usluga je namenjena svim Privrednim subjektima kojima bi u okviru redovne poslovne komunikacije sa ino-partnerima ili pri pripremi i implementaciji određenog projekta ili dokumentacije, bila od pomoći specijalistička znanja naših stručnih saradnika u sferi legal English.