Online seminar

Obrazovanje u doba pandemije

Teme
  • Uputstva MPNTR vezana za trenutnu epidemiološku situaciju
  • Izmene koje donosi Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti
  • Izazovi nastave i podučavanja i načini prevazilaženja
  • Adekvatna podrška učenicima, roditeljima i nastavnicima
Predavači

Marijana Krnić, diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole Subotica i autor Priručnika sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine

Branka Bešlić, master psiholog, direktor osnovne škole, autor i realizator akreditovanih obuka za prosvetne radnike

Datum i vreme

Online seminar će se održati u četvrtak, 3. decembra 2020. godine od 12.00 do 15.30 časova

Seminar će se održati putem platforme Clickmeeting

 

 

Cena

Cena učešća na seminaru iznosi 7 000 RSD za svaku školu.

U cenu je uračunata potvrda o učešću na online seminaru i poklon knjiga.

Poklon

Sve prijavljene škole dobijaju na poklon Priručnik sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine

Opis događaja

Seminar predstavlja sintezu pravnih okvira i pedagoško-psiholoških preporuka u uslovima pandemije, svih učesnika u procesu obrazovanja.

Predavači

Marijana Krnić

Sekretar Muzičke škole Subotica i autor Priručnika sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine

Marijana Krnić rođena je 1977. godine u Lazarevcu, gde je završila Gimnaziju društveno- jezičkog smera. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odmah po diplomiranju počela je da radi kao sekretar škole. Radila je u osnovnim školama u Junkovcu i Subotici, kao i u Stručnoj službi za osnovne škole „Združena škola“ u Bačkoj Toploli. U toku 2012. godine radila je kao pomoćnik izvršitelja Šite Damira u Subotici. Položila je stručne ispite za sekretara škole i za izvršitelja. Danas je sekretar Muzičke škole Subotica. Izradila je Priručnik sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine, koji je izdao Lyceum iuris iz Subotice.

Mr Branka Bešlić

Psiholog i direktor osnovne škole "Ivan goran Kovačić"

Branka Bešlić, master psiholog, direktor osnovne škole, autor i realizator akreditovanih obuka za prosvetne radnike

Do 2019. godine stručni saradnik psiholog u osnovnoj školi Sonja Marinković u Subotici. Stekla zvanje samostalni pedagoški savetnik 2018. godine.

Autor i realizator akreditovanih obuka za prosvetne radnike:

 

„Obuka nastavnika za realizaciju nastave orijentisane ka ishodima učenja“ (međupredmetne kompetencije) -  2017/2018, 2018/2019

„Izgradnja kapaciteta obrazovnih institucija u Srbiji za pisanje projekata i korišćenje potencijalnih izvora za unapređenje kvaliteta, pravednosti i efikasnosti rada"

“Sa stresom je lako ako znaš kako“ - ZUOV, 2018/2019, 2019/2020                                                                                                                 

"Etiketiranje kao oblik diskriminacije u učionici“ - ZUOV , 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020

„Učenje i kako se uči“ - ZUOV, 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020                                                                                                                         

Dobitnica Svetosavske nagrade (2018) MPNTR; Priznanja Dr Đorđe Natošević (2017) Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise upravu i nacionalne manjine-nacionalne zajednice; Priznanja PRO URBE – Grad Subotica (2018)

Trenutno radi kao direktor u Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić u Subotici.

Reč predavača

Sam naziv seminara govori o trenutnoj , specifičnoj situaciji u obrazovanju. Prvi deo seminara obuhvata analizu propisa kojima su predviđene obaveze ustanova obrazovanja i vaspitanja u vezi sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID – 19.

Drugi deo seminara bavi se brojnim izazovima sa kojima se svakodnevno suočavamo kako u podučavanju, ocenjivanju, tako i u komunikaciji sa roditeljima, i kolegama. Preporuk/smernice mogu da pomognu nastavnicima da uspešno savladaju izazove i da osnaže sebe.

Agenda

12:00 – 13:00
Marijana Krnić, uvodno predavanje
13:00 – 13:15
Pauza
13:15 – 14:15
Branka Bešlić, uvodno predavanje
14:15 – 14:30
Pauza
14:30 – 15:30
Pitanja i odgovori

Kome je namenjen događaj?

Ciljnu grupu ovog seminara čine direktori, sekretari škola, nastavnici u osnovnim školama, nastavnici u gimnazijama, muzičkim školama i srednjim stručnim školama, stručni saradnici

Prijava

Prijava