Okrugli sto

Okrugli sto "Mehanizmi naplate potraživanja"

Datum i vreme

Okrugli sto će se održati u utorak, 28. novembra 2017.

Panelisti

Tamara Trajković, sudija Osnovnog suda u Subotici.

Dami Šite, javni izvršitelj.

Dora Lality, advokat.

Mesto

Okrugli sto će se održati u prostorijama Privredne komore Srbije - Regionalna komora Subotica.

Cena

Učešće na okruglom stolu je besplatno.

Opis događaja

Problem naplate potraživanja prevazilazi okvire današnjih primenjenih i prihvaćenih mehanizama. Omogućavamo vam da našim panelistima postavite pitanja koja vas zanimaju i da na taj način pokrenemo temu gde ćemo aktivnim učešćem podstaći neka potencijalna rešenja i predloge.

Predavači

Dr Damir Šite

Javni izvršitelj

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu u Beogradu svoj radni vek počinje kao pravnik u privredi raspoređen na poslovima ostvarenja dospelih potraživanja od fizičkih lica i privrednih subjekata, pomerajući se od mesta pripravnika do položaja načelnika za opšte, pravne kadrovske poslove gde je nadgledao rad posebnog odeljenja za obezbeđenje i naplatu dospelih potraživanja.

2012. godine je u grupi sa 39 prvih samostalnih izvršitelja u Republici Srbiji od strane ministra pravde imenovan za područje suda u Subotici. 

U periodu od 2014. do 2018. godine bio je Poverenik za međunarodne odnose Komore javnih izvršitelja Republike Srbije.

Od 2014. do 2019. je bio generalni sekretar evropske mreže izvršitelja Connexx, a 2020. godine je izabran na mesto njenog predsednika

Od 2015. i na dalje, angažovan je kao međunarodni ekspert za izvršno pravo u okviru projekta EU.

2015. godine je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranio master rad na temu – Obezbeđenje potraživanja na nepokretnostima u vanknjižnoj svojini.

2022. godine je doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu sa temom „Consideration engleskog ugovora iz ugla kontinentalnog pravnika". 

Tamara Trajković

Sudija Višeg suda u Subotici

Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ceo radni vek provodi u Osnovnom sudu u Subotici, od mesta pripravnika, preko stručnog saradnika, da bi 2005. godine bila izabrana za sudiju tog Suda. Učestvovala je u većem broju stručnih i specijalističkih usavršavanja, od kojih treba istaći one u Beogradskom centru za ljudska prava, specijalističkoj obuci za postupanje u porodičnim stvarima, u postupku izvršenja, i ovome slično. U okviru British Council programa, 2016. godine je boravila na šestonedeljnom stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji. Šef je Lyceum iuris Katedre za pravne predmete.

Agenda

Kome je namenjen događaj?

Događaj je namenjen svim privredim subjektima koji se u svom poslovanju susreću sa problemom naplate potraživanja.

Prijava

Prijava