Okrugli sto

Okrugli sto "Radnopravni izazovi za poslodavce"

Datum i vreme

Događaj će se održati 29. 11. 2018. sa početkom u 11.00 časova. 

Panelisti

Prof. dr Mario Reljanović, vanredni profesor Instituta za uporedno pravo

Tanja Marković, advokatica

Mesto

Događaj će se održati u prostorijama Privredne komore Srbije - Beograd

Cena

Učešće na ovom događaju je besplatno.

Opis događaja

Zakonodavac nameće poslodavcima različite obaveze koje pretpostavljaju poznavanje pravnog sistema u celini. Zakon o radu je u mnogim aspektima nejasan i dvosmislen, a sudska praksa često nije dosledna. Upoznajte se sa tumačenjima i praksom primene osnovnih radnopravnih instituta i postavite pitanja o nedoumicama koje imate u vezi radnih odnosa i drugih oblika radnog angažovanja, kako biste ispunili obaveze prema državi i zaposlenima uz veću efikasnost i pravnu sigurnost.

Predavači

Prof. dr Mario Reljanović

Naučni saradnik na Institutu za uporedno pravo u Beogradu

Do jula 2018. bio vanredni profesor na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu na predmetima Radno pravo, Međunarodno krivično pravo, Pravna informatika i Human Rights and Human Security; sekretar Pravne klinike za radno pravo. Naučni saradnik je na Institutu za uporedno pravo a bio je i menadžer velikog broja projekata u Centru za unapređivanje pravnih studija. Doktorirao je na temi: Zabrana diskriminacije pri zapošljavanju kao međunarodno ljudsko pravo, dok je master temu posvetio Međunarodnoj saradnji na suzbijanju terorizma.

Tanja Marković

Advokat

Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta Union, dobila i master diplomu iz međunarodnog privatnog prava na Pravnom fakultetu Univerziteta Sapienza, Rim, 2014 . Član je advokatske komore Beograda. Samostalni advokat, a u radu se najviše susreće sa radnim, privrednim i međunarodnim privatnim pravom. Lokalni konsultant za međunarodnu organizaciju “Lekari sveta” (poresko pravo, radno pravo). Konsultant Saveza samostavnih sindikata Beograda. Saradnik na klinici za radno pravo pri Pravnom fakultetu Univerziteta Union. Saradnik italijanske advokatske kancelarije Marco Tavernese.

Agenda

Kome je namenjen događaj?

Skup je namenjen nameštenicima privrednih subjekata koji se u toku svog poslovanja po redovnom toku stvaru susreću sa problematikom radnih odnosa, a da pri tom nemaju visoko formalno pravno obrazovanje – administrativni radnici, poslovni sekretari, radnici u knjigovodstvenim agencijama, i ovome slično.