Za sekretare ustanova obrazovanja i vaspitanja

Online obuka za polaganje stručnog ispita

Teme

Obuka se sastoji iz sledećih celina:

 • ustavno uređenje;
 • sistem državne uprave;
 • upravni postupak i upravni spor;
 • propisi iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;
 • radno zakonodavstvo;
 • kancelarijsko poslovanje;
 • priprema za polaganje pismenog dela ispita - izrada pojedinačnih pravnih akata pod nadzorom i uz pomoć predavača.
Predavač

Marijana Krnić, diplomirani pravnik sa položenim stručnim ispitom za sekretara škole i 15 godina iskustva u radu na radnom mestu sekretara.

Radno iskustvo sticala je u osnovnoj, srednjoj i umetničkoj školi, te će svojim stručnim znanjem polaznicima olakšati i pojednostaviti pripremu ispita.

U okviru naših edukativnih programa, Marijana je predavač na svim obukama koje su posvećene prosvetnim propisima.

Datum i vreme

Online obuka će biti relizovana u 4 celine:

 • Petak, 19. novembar, 12.00 - 16.00 časova
 • Petak, 26. novembar, 12.00 - 16.00 časova
 • Petak,   3. decembar, 12.00 - 16.00 časova
 • Petak, 10. decembar, 12.00 - 16.00 časova 
Online

Radionica će se održati putem ClickMeeting platforme. 

Cena

Cena obuke iznosi 20 000 RSD i plaća se u dve rate

U cenu su uključeni radni materijal i potvrda o učešću na radionici.

Svi polaznici obuke na poklon dobijaju Priručnik čiji je autor naš predavač koji sadrži modele pojedinačnih pravnih akata iz oblasti prava deteta i učenika, obaveza i odgovornosti učenika, izbora direktora ustanove i prava zaposlenih sa posebnim naglaskom na načinima zasnivanja radnog odnosa.

Napomena

Prijave su otvorene tokom cele godine a početak obuke će biti organizovan po formiranju grupe

Opis događaja

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i Pokrajinski sekretarijat za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice ( za škole sa sedištem na teritoriji AP Vojvodine ) tokom cele godine organizuju polaganje stručnog ispita za sekretara ustanova obrazovanja i vaspitanja.

Stručni ispit polaže se u skladu s Pravilnikom o polaganju stručnog ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja („Sl. Glasnik RS”, broj 8/11). Polaganje stručnog ispita organizuje se tokom čitave godine, pred komisijom koju obrazuje Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, odnosno pokrajinski sekretar za obrazovanje, propise, upravu i nacionalne manjine – nacionalne zajednice.

Stručni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dela. Pismeni deo ispita sadrži teme iz delokruga poslova koje obavlja sekretar ustanove a usmeni sadrži šest oblasti: ustavno uređenje; sistem državne uprave; upravni postupak i upravni spor; propisi iz oblasti obrazovanja i vaspitanja; radno zakonodavstvo i kancelarijsko poslovanje.

Ova obuka, osmišljena je sa ciljem jačanja kompetencija sekretara - pripravnika i uspešne pripreme za polaganje ispita.

Predavači

Marijana Krnić

Sekretar Muzičke škole Subotica i autor Priručnika sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine

Marijana Krnić rođena je 1977. godine u Lazarevcu, gde je završila Gimnaziju društveno- jezičkog smera. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odmah po diplomiranju počela je da radi kao sekretar škole. Radila je u osnovnim školama u Junkovcu i Subotici, kao i u Stručnoj službi za osnovne škole „Združena škola“ u Bačkoj Toploli. U toku 2012. godine radila je kao pomoćnik izvršitelja Šite Damira u Subotici. Položila je stručne ispite za sekretara škole i za izvršitelja. Danas je sekretar Muzičke škole Subotica. Izradila je Priručnik sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine, koji je izdao Lyceum iuris iz Subotice.

Agenda

Kome je namenjen događaj?

Obuka je namenjena sekretarima - pripravnicima koji imaju obavezu polaganja ispita za sekretara ustanove obrazovanja i vaspitanja. Obuka je interaktivnog tipa, te će polaznicima biti omogućeno aktivno učešće u drugom delu predavanja.

Prijava

Prijava

 • Current Podaci o učesnicima
 • Podaci o plaćanju
 • Završeno
Indicates required field
Učesnici
0,00 RSD
Ova cena je preliminarna. Kontaktiraćemo Vas za preciznu cenu.