Prijavite se!

Online savetovanje "Zlostavljanje na radu"

Datum i vreme

Online savetovanje će se održati u četvrtak, 4. novembar 2021. godine od 12.00 do 14.30 časova.

Savetovanje će se održati putem platforme ClickMeeting.

Predavač

Dr Slađana Gligorićmiritelj i posrednik, konsultant

Cena

Cena kotizacije za učešće iznosi 5 000 RSD.

Svi učesnici dobijaju potvrdu o učešću na događaju.

Teze
 • Pojam zlostavljanja na radu u međunarodnim izvorima radnog prava
 • Pojam zlostavljanja na radu u domaćem normativnom okviru
 • Sličnosti i razlike između zlostavljanja na radu i srodnih pojmova: diskriminacije, seksualnog uznemiravanja i uzbuđivanja
 • Postupak zaštite od zlostavljanja na radu kod poslodavaca - interni postupak posredovanja
 • Postupak zaštite od zlostavljanja na radu u vansudskim postupcima (posredovanje i arbitraža)

Opis događaja

Zlostavljanje, u smislu zakona, jeste svako aktivno ili pasivno ponašanje prema zaposlenom ili grupi zaposlenih kod poslodavca koje se ponavlja, a koje za cilj ima ili predstavlja povredu dostojanstva, ugleda, ličnog i profesionalnog integriteta, zdravlja, položaja zaposlenog i koje izaziva strah ili stvara neprijateljsko, ponižavajuće ili uvredljivo okruženje, pogoršava uslove rada ili dovodi do toga da se zaposleni izoluje ili navede da na sopstvenu inicijativu raskine radni odnos ili otkaže ugovor o radu ili drugi ugovor (čl. 6. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu „Sl. glasniku RS“, br. 36 od 28. maja 2010).

Cilj ovog online savetovanja jeste upoznavanje učesnika sa zakonskom regulativom u međunarodnom ali i domaćem pravnom okviru ali i načinima rešavanja konflikata u kompaniji, postupku zaštite na radu kod poslodavca u internom postupku i u vansudskim postupcima.

 

Predavači

Dr Slađana Gligorić

Diplomirala je na Fakultetu Političkih nauka na smeru međunarodni odnosi. Master diplomu stiče na smeru Politička sociologija dok je master rad pisala na temu: “Pojam korupcije i institucionalni okvir: Agencija za borbu protiv korupcije”. Doktorske studije na radnopravnoj užoj naučnoj oblasti, završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu sa doktorskom disertacijom na temu „Zlostavljanje na radu – ključni radnopravni aspekti“.

Poseduje Sertifikat sa kursa “Rectructuring of Companies and the EU Law – Key Company Law and Labour Law Aspects”, Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu.

Sertifikat sa seminara “Time management”, dr. Ivan Kos, poznati američki stručnjak, predsednik Američke psihoanalitičke Komore, jun 2004., Kancelarija za pridruživanje Evropskoj Uniji

Od 2018 – Saradnik i asistent na predmetu radno pravo, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Univerzitet Privredna Akademija u Novom Sadu, rad van radnog odnosa,

Od 2016. – Posrednik, upisana u registar posrednika koji se vodi pred Ministarstvom pravde Republike Srbije,

Od 2013. -  Miritelj pred Republičkom Agencijom za mirno rešavanje radnih sporova,

Od 2013. – Samostalni predavač na radionicama na temu primene brojnih zakona kojima se uredjuje oblast radnih odnosa u našoj zemlji.

Govori engleski, španski, nemački 

Objavila jesledeće naučne radove:

 1. Prednosti i nedostaci posredovanja kao metoda za rešavanje radnih sporova u Republici Srbiji“, Radno i socijalno pravo, broj 1/2016, Beograd.
 2. Ključni aspekti volontiranja sa posebnim osvrtom na ugovore kojima se zasniva radni odnos“,  Radno i socijalno pravo, broj 2/2017.
 3. Minimalna zarada kao ekonomsko socijalna mera obezbeđenja osnovne egzistencije zaposlenog lica, Radno i socijalno pravo, broj 1/2018.
 4. Način uređivanja minimalne zarade sa posebnim osvrtom na države jugosfere odnosno države bivše SFRJ, Pravna riječ, br. 58/2019, Udruženje pravnika Republike Srpske, Banja Luka.
 5. Koatur, aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva : zbornik radova sa Savetovanja pravnika Aktuelna pitanja savremenog zakonodavstva 2-6. jun 2019., Budva u okviru manifestacije XXIV Budvanski pravnički dani,  str. 507-516.
 6. Koautor, Savremeni oblici povrede dostojanstva ličnosti na radu-osnovne sličnosti i razlike, Strani pravni život, br. 3/godina LXIV, Institut za uporedno pravo, Boegrad, str. 31-43.

Agenda

12:00 – 13:30
Uvodno predavanje
13:30 – 13:45
Pauza
13:45 – 14:30
Pitanja i odgovori

Kome je namenjen događaj?

Događaj je namenjen pravnicima praktičarima; nameštenicima privrednih subjekata koji se u toku svog poslovanja po redovnom toku stvari susreću sa problematikom radnih odnosa, a da pri tom nemaju visoko formalno pravno obrazovanje - administrativni radnici, sekretari; HR menadžerima.

Prijava

Prijava

 • Current Podaci o učesnicima
 • Podaci o plaćanju
 • Završeno
Indicates required field
Učesnici
0,00 RSD
Ova cena je preliminarna. Kontaktiraćemo Vas za preciznu cenu.