Okrugli sto

Podnošenje predloga za izvršenje – komunalne i slične usluge

Datum i vreme

Program okruglog stola odvija se od 11.00 do 15.00 časova, u petak, 30. januara 2015. godine.

Predavači
  1. Aleksandra Trešnjev, predsednica Komore javnih izvršitelja Srbije
  2. Tamara Trajković, sudija
  3. Damir Šite, javni izvršitelj
Mesto

Okrugli sto organizujemo na Paliću, u Kongresnoj sali Male gostione.

Kotizacija

Kotizacija za učešće iznosi 1 000 RSD za prvog, odnosno 500 RSD za svakog narednog učesnika iz jedne kompanije.

Opis događaja

Početkom decembra 2014. godine Narodna skupština Republike Srbije usvojila je prve izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, objavljene u „Službenom glasniku RS” br. 139/14 (od dana 18.12.2014), kojima je značajno izmenjen dosadašnji način podnošenja predloga za izvršenje radi naplate potraživanja nastalih na osnovu komunalnih i sličnih usluga. U toku okruglog stola panelisti će na što pristupačniji način pokušati ukazati na promene do kojih će usvojene zakonske izmene dovesti.

Predavači

Aleksandra Trešnjev

Predsednik Komore javnih izvršitelja Srbije

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, otpočinje svoju karijeru u Drugom opštinskom sudu u Beogradu, počevši od mesta pripravnika do mesta sekretara suda. 2007. godine otpočinje samostalnu karijeru advokata, da bi 2010. godine prihvatila nameštenje na mestu zamenika načelnika Uprave Gradske opštine Palilula. 2011. godine je položila ispit za medijatora, a 2012. godine ispit za izvršitelja, kada je i imenovana za izvršitelja za područja Višeg i Privrednog suda u Beogradu. 2014. godine izabrana je za predsednika Komore javnih izvršitelja Srbije.

Tamara Trajković

Sudija Višeg suda u Subotici

Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ceo radni vek provodi u Osnovnom sudu u Subotici, od mesta pripravnika, preko stručnog saradnika, da bi 2005. godine bila izabrana za sudiju tog Suda. Učestvovala je u većem broju stručnih i specijalističkih usavršavanja, od kojih treba istaći one u Beogradskom centru za ljudska prava, specijalističkoj obuci za postupanje u porodičnim stvarima, u postupku izvršenja, i ovome slično. U okviru British Council programa, 2016. godine je boravila na šestonedeljnom stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji. Šef je Lyceum iuris Katedre za pravne predmete.

Dr Damir Šite

Javni izvršitelj

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu u Beogradu svoj radni vek počinje kao pravnik u privredi raspoređen na poslovima ostvarenja dospelih potraživanja od fizičkih lica i privrednih subjekata, pomerajući se od mesta pripravnika do položaja načelnika za opšte, pravne kadrovske poslove gde je nadgledao rad posebnog odeljenja za obezbeđenje i naplatu dospelih potraživanja.

2012. godine je u grupi sa 39 prvih samostalnih izvršitelja u Republici Srbiji od strane ministra pravde imenovan za područje suda u Subotici. 

U periodu od 2014. do 2018. godine bio je Poverenik za međunarodne odnose Komore javnih izvršitelja Republike Srbije.

Od 2014. do 2019. je bio generalni sekretar evropske mreže izvršitelja Connexx, a 2020. godine je izabran na mesto njenog predsednika

Od 2015. i na dalje, angažovan je kao međunarodni ekspert za izvršno pravo u okviru projekta EU.

2015. godine je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranio master rad na temu – Obezbeđenje potraživanja na nepokretnostima u vanknjižnoj svojini.

2022. godine je doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu sa temom „Consideration engleskog ugovora iz ugla kontinentalnog pravnika". 

Reč predavača

Iako je decembarskim intervencijama na tekstu Zakona o izvršenju i obezbeđenju došlo do promena samo u nekoliko dosadašnjih članova, izmenom člana 252 ZIO se u naš pravni život uvodi institut ravnomerne raspodele predmeta za prinudno ostvarenja potraživanja nastalih na osnovu izvršenih komunalnih i sličnih usluga. Na ovaj način zakonodavac pokušava da utiče na način podele tzv. komunalnih predmeta među izvršiteljima, što je od naročitog značaja s obzirom na njihovu isključivu nadležnost za postupanje u prvom stepenu u ovim predmetima. Da li je ovakvim rešenjem jedna anomalija zamenjena drugom, vreme će pokazati.

Agenda

Kome je namenjen događaj?

Okrugli sto namenjen je pravnicima i ostalim zaposlenima raspoređenim na poslovima vezanim za naplatu dospelih potraživanja kod privrednih subjekata pružalaca komunalnih i sličnih usluga, advokatima, izvršiteljima kao i svim drugim zainteresovanim učesnicima.

Prijava

Prijava