Okrugli sto

Pripremljenost ustanova obrazovanja i vaspitanja za školsku/radnu 2019/2020. godinu

Datum i vreme

Događaj će se održati u petak, 11. oktobra 2019.

Panelisti

Biljana Antić - diplomirani pravnik, prosvetni inspektor za teritoriju Grada Beograda

Marijana Krnić - diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole u Subotici

Mesto

Okrugli sto će se održati u hotelu "Jump Inn" u Beogradu.

Cena

Kotizacija za učešće na ovom događaju iznosi 6 500 RSD.

Opis događaja

I ove godine na našem tradicionalnom okruglom stolu, direktori i sekretari prosvetnih ustanova imaće priliku da se upoznaju sa procesom redovnog inspekcijskog nadzora i pripreme ustanove obrazovanja za novu školsku godinu.

Predavači

Biljana Antić

Diplomirani pravnik

Diplomirani pravnik - prosvetni inspektor, rođena u Beogradu, gde završava osnovnu školu i gimnaziju. Diplomirala je na Pravnom fakultetu u Beogradu.
Više od tri decenije bavi se poslovima iz oblasti obrazovanja (20 kao sekretar škole-Prve beogradske gimnazije i Muzičke škole „Mokranjac“).

Od 2003. godine zaposlena je u Gradskoj upravi grada Beograda, Sekretarijatu za obrazovanje i dečju zaštitu, Sektoru za inspekcijski nadzor, na poslovima prosvetnog inspektora za predškolske ustanove, osnove i srednje škole.
Autor je brojnih stručnih tekstova i predavač na seminarima i stručnim skupovima sa temama iz oblasti obrazovanja.

 

Marijana Krnić

Sekretar Muzičke škole Subotica i autor Priručnika sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine

Marijana Krnić rođena je 1977. godine u Lazarevcu, gde je završila Gimnaziju društveno- jezičkog smera. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odmah po diplomiranju počela je da radi kao sekretar škole. Radila je u osnovnim školama u Junkovcu i Subotici, kao i u Stručnoj službi za osnovne škole „Združena škola“ u Bačkoj Toploli. U toku 2012. godine radila je kao pomoćnik izvršitelja Šite Damira u Subotici. Položila je stručne ispite za sekretara škole i za izvršitelja. Danas je sekretar Muzičke škole Subotica. Izradila je Priručnik sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine, koji je izdao Lyceum iuris iz Subotice.

Agenda

Kome je namenjen događaj?

Događaj je namenjen direktorima i sekretarima prosvetnih ustanova.

Prijava

Prijava