Tradicionalno savetovanje

Pripremljenost ustanova obrazovanja i vaspitanja za školsku/radnu 2020/2021. godinu

Datum i vreme

Događaj će se održati u ponedeljak, 12. oktobra 2020.

Panelisti

Marijana Krnić - diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole u Subotici

Mesto

Događaj će se održati putem online Zoom platforme.

Teme
  • Redovan inspekcijski nadzor
  • Tehnološki viškovi
  • Prijem u radni odnos na određeno vreme
  • Disciplinski postupak protiv zaposlenog
Cena

Kotizacija za učešće na ovom događaju je 5 000 RSD.

Opis događaja

Shodno situaciji, u malo izmenjenom formatu, i ove godine vas pozivamo da se prijavite za učešće na našem tradicionalnom savetovanju posvećenom prosvetnim propisima. Aktuelnosti vezane za početak školske godine u trenutnoj epidemiološkoj situaciji, činiće okosnicu ovogodišnjeg predavanja.

Predavači

Marijana Krnić

Sekretar Muzičke škole Subotica i autor Priručnika sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine

Marijana Krnić rođena je 1977. godine u Lazarevcu, gde je završila Gimnaziju društveno- jezičkog smera. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odmah po diplomiranju počela je da radi kao sekretar škole. Radila je u osnovnim školama u Junkovcu i Subotici, kao i u Stručnoj službi za osnovne škole „Združena škola“ u Bačkoj Toploli. U toku 2012. godine radila je kao pomoćnik izvršitelja Šite Damira u Subotici. Položila je stručne ispite za sekretara škole i za izvršitelja. Danas je sekretar Muzičke škole Subotica. Izradila je Priručnik sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine, koji je izdao Lyceum iuris iz Subotice.

Agenda

Kome je namenjen događaj?

Događaj je namenjen direktorima i sekretarima predškolskih ustanova, ustanova osnovnog i srednjeg obrazovanja.

Prijava

Prijava