Tribina

Sporazum o priznanju krivičnog dela

Datum i vreme

Tribina se održava u subotu, 22. aprila 2017. godineod 10.00 časova.

Panelisti
  • 1. Dr Aleksandar Trešnjev, sudija Višeg suda u Beogradu
  • 2. Branislav Rankov, tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru
  • 3. Olga Tešović, sudija Osnovnog suda u Požegi
Mesto

Otvoreni univerzitet Subotica, Trg cara Jovana Nenada 15

Kotizacija

Učešće na javnom predavanju je u potpunosti besplatno.

Predavači

Dr Aleksandar Trešnjev

Sudija Višeg suda u Beogradu

Sudija krivičnog odeljenja Višeg suda u Beogradu i član Upravnog odbora Centra za pravosudna istraživanja CEPRIS

Branislav Rankov

Tužilac Osnovnog javnog tužilaštva u Somboru

Olga Tešović

Sudija Osnovnog suda u Požegi

Prijava

Prijava