Okrugli sto

Sporna pitanja u realizaciji hipoteke

Datum i vreme

Okrugli sto se održava u četvrtak, 25. aprila 2019. godine od 11.00 do 13.30 časova.

Predavači
  1. Tamara Trajković, sudija osnovnog suda
  2. Sandra Tanasković Savić, advokat
  3. Damir Šite, javni izvršitelj
Mesto

Okrugli sto se održava u prostorijama Privredne komore Srbije - Regionalna privredna komora Beograd, Kneza Miloša 12, Beograd.

Kotizacija

Učešće na okruglom stolu je besplatno.

Opis događaja

Za hipoteku se sa pravom može reći da predstavlja osnovni instrument obezbeđenja svih značajnih kreditnih aktivnosti, bilo iz ugla pojedinaca ili privrednih subjekata, čineći je tako nezaobilaznim činiocem prilikom prikupljanja slobodnih novčanih sredstava od banaka i ostalih finansijskih organizacija.

Posebna pažnja će biti posvećena spornim pitanjima koja se mogu javiti u realizaciji hipoteke, te će naši panelisti izneti neka od mogućih rešenja.

Predavači

Tamara Trajković

Sudija Višeg suda u Subotici

Nakon što je diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, ceo radni vek provodi u Osnovnom sudu u Subotici, od mesta pripravnika, preko stručnog saradnika, da bi 2005. godine bila izabrana za sudiju tog Suda. Učestvovala je u većem broju stručnih i specijalističkih usavršavanja, od kojih treba istaći one u Beogradskom centru za ljudska prava, specijalističkoj obuci za postupanje u porodičnim stvarima, u postupku izvršenja, i ovome slično. U okviru British Council programa, 2016. godine je boravila na šestonedeljnom stručnom usavršavanju u Velikoj Britaniji. Šef je Lyceum iuris Katedre za pravne predmete.

Dr Damir Šite

Javni izvršitelj

Nakon diplomiranja na Pravnom fakultetu u Beogradu svoj radni vek počinje kao pravnik u privredi raspoređen na poslovima ostvarenja dospelih potraživanja od fizičkih lica i privrednih subjekata, pomerajući se od mesta pripravnika do položaja načelnika za opšte, pravne kadrovske poslove gde je nadgledao rad posebnog odeljenja za obezbeđenje i naplatu dospelih potraživanja.

2012. godine je u grupi sa 39 prvih samostalnih izvršitelja u Republici Srbiji od strane ministra pravde imenovan za područje suda u Subotici. 

U periodu od 2014. do 2018. godine bio je Poverenik za međunarodne odnose Komore javnih izvršitelja Republike Srbije.

Od 2014. do 2019. je bio generalni sekretar evropske mreže izvršitelja Connexx, a 2020. godine je izabran na mesto njenog predsednika

Od 2015. i na dalje, angažovan je kao međunarodni ekspert za izvršno pravo u okviru projekta EU.

2015. godine je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranio master rad na temu – Obezbeđenje potraživanja na nepokretnostima u vanknjižnoj svojini.

2022. godine je doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu sa temom „Consideration engleskog ugovora iz ugla kontinentalnog pravnika". 

Sandra Tanasković Savić

Advokat

Rođena je 21.08.1988. godine u Beogradu. Diplomirala je 2011. godine na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, a odmah potom započela sa radom kao advokatski pripravnik. Završila je 2015. godine master studije na imovinsko-pravnom modulu Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Iste godine je položila Pravosudni ispit u Beogradu i upisala se u Advokatski imenik Advokatske komore Beograda. Od tada neprekidno radi kao advokat.

Agenda

Kome je namenjen događaj?

Svim učesnicima u postupku uspostavljanja i realizacije hipoteke.

Prijava

Prijava