Ekskluzivno

Uslovi prihvatljivosti individualne predstavke pred Evropskim sudom za ljudska prava

Datum i vreme

8. oktobar 2020. godine, od 10.00 do 17.00 časova. Ukoliko se odlučite za produženi vikend na Paliću, budite slobodni da nas kontaktirate, rado ćemo Vas uputiti u mogućnosti koje su Vam na raspolaganju na Paliću.

Tema

Podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu

Cena

22 990 RSD.

Za prijave do 18. septembra, cena iznosi 17 990 RSD.

Poklon za sve učesnike

Knjiga Evropski sud za ljudska prava, autor Dragoljub Popović

Opis događaja

Pred Evropskim sudom za ljudska prava (ESLJP) tokom 2019. godine našlo se čak 2,595 predstavki u vezi sa Srbijom – od toga je 2,445 (ili 94%) odbačeno. Na koji način da postupate i komunicirate sa sudom, saznaćete od sudije koji je punih 10 godina sudio u Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu.

Predavači

Prof. dr Dragoljub Popović

Bivši sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu

Pored bavljenja advokaturom predaje pravo ljudskih prava i uporedno ustavno pravo na univerzitetima u Srbiji i SAD (Univerzitet Union u Beogradu i Univerzitet Krejton u Omahi/Nebraska/). Bio je ambasador Srbije i Crne Gore u Švajcarskoj od 2001. do 2004, a od 2005. do 2015.g. sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu.

Osnovne publikacije:

  • Evropski sud za ljudska prava, Službeni glasnik, drugo izdanje, Beograd 2017, str. 211
  • Evropsko pravo ljudskih prava, Službeni glasnik, drugo izdanje, Beograd 2016, str. 524
  • Uvod u uporedno pravo, PFUU i Službeni glasnik, peto izdanje, Beograd 2011, str. 211
  • Osnovi ustavnog prava, Dosije, Beograd 2004, str. 207
  • Stvaranje moderne države, Dosije, četvrto izdanje, Beograd 2002, str. 325

Reč predavača

Tri povezana pitanja se prepliću u ovoj temi: (a) Kako podneti predstavku Evropskom sudu za ljudska prava? (b) Koji su uslovi za prihvatljivost predstavke? (c) Kako uopšteno posmatrano, komunicirati sa Sudom kao punomoćnik podnosioca predstavke? (a) Podnošenje predstavke nije istovetno s podnošenjem tužbe po domaćem pravu. Ovde se ukazuje paralela s podnošenjem ustavne žalbe, koja takođe ima svojih specifičnosti. (b) Razmatranje uslova za prihvatljivost predstavke zahteva u najopštijem smislu osnovna obaveštenja o Sudu, kao i o materiji evropskog prava ljudskih prava, koja predstavlja precedentno pravo kakvo je u svojoj praksi stvorio Evropski sud. (c) Komunikacija sa Sudom poznaje osobenosti, na koje takođe treba ukazati.

Agenda

10:30 – 11:00
Registracija učesnika i doručak
11:00 – 13:00
Prvi blok predavanja
13:00 – 14:00
Ručak u Vinariji Zvonko Bogdan
14:00 – 15:00
Pitanja i odgovori
15:00 – 15:30
Završna izlaganja
15:30 – 16:30
Obilazak i degustacija vina u Vinariji Zvonko Bogdan

Prijava

Prijava