Sinergija

komunikacijom do rešenja

Događaji

Dan u kome tragamo za odgovorima na otvorena pitanja.

Predvođeni potrebom koju kreiraju stalne izmene i dopune normativnog okvira poslovno-pravne regulative u kojoj deluju današnji pravnici-praktičari i menadžment domaćih privrednih subjekata, u želji da pružimo odgovore na aktuelna pitanja struke, pripremamo savetovanja, seminare, okrugle stolove, radionice i druge vidove obuka i stručnih usavršavanja.

Naša savetovanja o aktuelnim pitanjima koncipiramo na način koji će, prema našem mišljenju, na najbolji način odgovoriti na potrebe praktičara, trudeći se da ih u što je moguće većoj meri rasteretimo akademskih i teorijskih rasprava, usredsređeni na konkretna dejstva izmena i dopuna pravnih normi kako na rad kako samih stručnih službi tako i njihovih poslodavaca.

Početna stranica

Karijera: dugoročni projekat upornih

Professional English

Horizonti: vidici bez granica