Engleski jezik za pravnike - Napredni kurs

Advanced Legal English

Cena

Cena kursa iznosi 48 000 RSD i plaća se u 8 mesečnih rata.

Prijavite se sa nekim u paru i cena kursa u tom slučaju iznosi 40 000 RSD

Studenti ostvaruju popust od 50%.

Datum i vreme

Kurs traje 8 meseci.

Prijave za ovaj kurs su otvorene tokom cele godine.

Rad je organizovan u malim grupama, do 10 osoba.

Prvi čas je besplatan, dođite i uverite se da li je kurs krojen po vašoj meri :)

IN-HOUSE

U skladu sa vašim specifičnim potrebama, ovu obuku možemo organizovati i u vašoj kompaniji/advokatskoj kancelariji.

Na ovaj način vaši zaposleni će dobiti znanje koje se direktno tiče posla koji obavljaju u vašoj firmi/advokatskoj kancelariji. 

Prijavite se

+381 24 553130

+381 69 5531301

kontakt@lyceum.rs

U skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom, u ponudi imamo samo intenzivni Online Advanced Legal English kurs.

Lyceum iuris napredni kurs strukovnog engleskog jezika za pravnike se zasniva na Cambridge University Press International Legal English udžbeniku. Kao jedan od vodećih udžbenika u okviru nastavne materije, pored širine tema kojima posvećuje pažnju, nastavni plan Advanced Legal English programa je u celosti upodobljen materijalu za polaganje cenjenog i poznatog ILEC (International Legal English Certificate) testa, sertifikata koga vodeće evropske strukovne komore i drugi značajne ustanove smatraju validnom ispravom koja potvrđuje znanje engleskog jezika za pravnike (među kojima bi, svakako, valjalo pomenuti Savet Evrope, s obzirom na uticaj Međunarodnog suda za ljudska prava u Strazburu na naš pravni život).

Kome je namenjen kurs?

Advanced Legal English je napredni kurs namenjen pravnicima-praktičarima, studentima završnih godina pravnih fakulteta, studentima master studija prava, svim zaposlenima koji dolaze u dodir sa međunarodno-pravnom materijom, kao i svim entuzijastima i zaljubljenicima u anglo-saksonsko pravo.

Sadržaj kursa

 1. The practice of law
 2. Company law: company formation and management
 3. Company law: capitalisation
 4. Company law: fundamental changes in a company
 5. Contracts: contract formation
 6. Contracts: remedies
 7. Contracts: assignment and third-party rights
 8. Employment law
 9. Sale of goods
 10. Real property law
 11. Intellectual property
 12. Negotiable instruments
 13. Secured transactions
 14. Debtor–creditor
 15. Competition law
 16. Transnational commercial law

Predavači

Damir Šite

Šef Lyceum iuris Katedre za Professional English

Rođen 1978. godine u Subotici. 2006. godine je u sklopu Cambridge English programa u Londonu (Velika Britanija) stekao zvanje predavača engleskog kao stranog jezika za odrasle (Cambridge CELTA), a 2009. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon povratka iz Velike Britanije intenzivno predaje opšti kurs engleskog jezika u nekoliko obrazovnih centara, a od 2014. godine u saradnji sa Pravnim fakultetom Privredne akademije iz Novog Sada, predaje dvosemestralni kurs engleskog jezika. 2016. godine sa najvišom odlikom stekao Cambridge International Legal English Certificate. Šef je Professional English katedre Lyceum iuris.

Marija Radovanović

Predavač Lyceum iuris Professional English kurseva

Rođena 1991. godine u Beogradu. Đak generacije Pete beogradske gimnazije. Diplomirala 2013. godine na Biološkom fakultetu u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija. Tokom dvogodišnjih master studija pri International Max Planck Research School u Nemačkoj studirala i objavljivala naučne radove na engleskom jeziku. 2014. godine upisuje Pravni fakultet u Beogradu.

Reč predavača

Advanced Legal English je jedan od sistemskih kurseva Lyceum iuris Professional English programa, koji je po trajanju (8 meseci) naš najduži nastavni program. Posebno smo ponosni što navedeni napredni kurs engleskog jezika za pravnike pruža mogućnost upoznavanja sa velikim brojem pravnih termina iz 12 posebnih pravnih celina i predstavlja svakako ozbiljni alat za rad pravnika-praktičara u međunarodnom okruženju.