Professional English

Kraj prvog polugodišta

U susret praznicima, polaznici Online Advanced Legal English kursa, odlaze na zasluženi raspust.
Edukacija

Održana obuka o e-aukciji

Dr Mihajlo Živković, član radne grupe za izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, održao je 3.
Edukacija

Održano ekskluzivno savetovanje za pravnike

Nakon duže pauze, Lyceum iuris doo ponovo je okupio pravnike u okviru savetovanja „Podnošenje predstavke Evropskom sudu za ljudska prava u Strazburu“ na kojem je predavač bio profesor, bivši ambasa