Dr Mihajlo Živković

Mihajlo Živković

Pravnik-praktičar od 2005. godine. Do 2018. godine bio menadžer odeljenja za naplatu potraživanja od pravnih lica u Société Générale banci. Pre toga radio je u Raiffeisen banci gotovo četiri godine. Položio je pravosudni ispit i ispit za stečajne upravnike. Doktorirao na Pravnom fakultetu u Beogradu iz oblasti građanskog prava. Učestvovao je u procesima izmene legislative kao predstavnik FIC i NALED-a. Član je radne grupe za izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju. Trenutno radi kao konsultant.