Jedinstveni informacioni sistem Informatora o radu

Imajući u vidu da su sve škole u obavezi da objave informator o radu najkasnije do 16.novembra 2022. godine, u skladu sa Zakonom o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja,  organizovali smo ovu obuku, kako bismo pružili mogućnost svim učesnicimi da rade na platformi zajedno sa našim predavačem, Marijanom Krnić - diplomiranim pravnikom, sekretarom Muzičke škole u Subotici, našim stalnim saradnikom za prosvetne propise.

Svi učesnici dobili su radni materijal i primere informatora o radu kao i uputstva kako da ovaj informator prilagode svojoj školi.