Nasleđe

zapisano o(p)staje

Izdavaštvo

Naslovi stvarani sa željom da budu vaša hartija od vrednosti.

Izdavaštvo, kao naročito značajan vid ljudskog stvaralaštva, oduvek je krasio izraženi potencijal za stvaranjem novih i potvrđivanjem postojećih društvenih vrednosti, čiji su pravo i ekonomija neodvojivi deo. Kao privredno društvo usmereno ka unapređenju poslovanja, prepoznajemo navedene kapacitete pisane reči i njihovu upotrebu smatramo svojom obavezom.

Želja nam je da kao mlad i nezavistan izdavač, sa unapred jasno profilisanim tematskim celinama, u nedostatku obima kako u broju pojedinačnih naslova tako i njihovih tiraža, svojevrsni pečat naših publikacija predstavlja kako njihova dubina u profesionalnom i u ljudskom smislu, tako i perspektiva dugovečne aktuelnosti.

Izvori engleskog prava

Damir Šite

Mek povez

256 strana

ISBN 978-86-89997-12-5

990,00 RSD

Rečima čuvenog profesora Radomira Lukića, najbolji način da se upozna određeni pravni sistem je, u stvari, upoznavanje sa izvorima njegovog prava, a knjiga Izvori engleskog prava autora Šite Damira, zasigurno će biti od velike pomoći svima koji žele bolje da se približe tom, za kontinentalne pravnike često nedovoljno poznatom pravnom sistemu koji se i dalje nalazi u epicentru common law porodice prava.

Autor pitanju izvora engleskog prava prilazi iz kontinentalnog ugla, pokušavajući da u različitim korpusima tamošnjeg prava (common law, zakon, equity, običaj, podzakonski akti) otkrije ono što se kod nas razume kao pravna norma. Pored iscrpnog pregleda navedenih izvora engleskog prava, Šite daje i prilično jasan prikaz osobene britanske ustavnosti, dok knjigu završava nudeći izrazito britak lični prikaz, „drugosti“ angloameričke porodice prava u odnosu na onu kontinentalnu.

Kako u domaćoj literaturi već neko vreme nije objavljena obimnija studija iz sfere common law prava, želja nam je da domaćoj publici ponudimo upravo jedno takvo izdanje, koje je, imajući na umu dinamiku razvoja ostrvskog prava i nedavno sprovedene značajne reforme britanskog ustavnog okvira, čini se tim više potrebno.

Edicija LexArt
Format 14.7 x 21 cm
Broj strana 256
Pismo latinica
Datum izdanja 15. septembar 2019.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

prečišćen tekst - 2019.

Mek povez

270 strana

ISBN 978-86-89997-11-8

840,00 RSD

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

Naša izdavačka kuća “Lyceum iuris” je pokrenula ediciju u okviru koje će objavljivati kako tekstove trenutno važećih propisa, tako i njihova izdanja upotpunjena sudskom praksom, modelima obrazaca za upotrebu, i ovome slično.

Tako smo i ove godine ispratili izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju koje je donela Narodna Skupština Republike Srbije i sadrži izmene vezane za elektronsko javno nadmetanje, postupak po prigovoru, određivanje i naplatu zatezne kamate, predlog za izvršenje u elektronskom obliku, dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka i dr.

Edicija Pozitivno pravo
Format 13 x 20 cm
Broj strana 270
Pismo ćirilica
Datum izdanja 1. septembar 2019.

Ekstenzivnost hipoteke

Sandra Tanasković Savić

Mek povez

73 strane

ISBN 978-86-89997-08-8

490,00 RSD

Format 13 x 20 cm
Broj strana 73
Pismo ćirilica
Datum izdanja 30. april 2019.

U ime naroda - zapisi sa bloga sudije Majića (treće izdanje)

Miodrag Majić

Mek povez

128 strana

ISBN 978-86-89997-09-5

790,00 RSD

“U ime naroda” je zbirka sačinjena od dvadeset tri odabrana teksta, koji su na Blogu sudije Majića (www.misamajic.com) objavljeni u periodu od 2015. do 2018. godine.

Mnogi od njih izazivali su polemiku, ne samo među pravnicima, već i u široj, nepravničkoj javnosti. Vremenom, sudiji Majiću doneli su epitet enfant terrible srpskog pravosuđa, izdvajajući ga kao retku, ako ne i jedinu osobu koja je o temama poput političkih pritisaka, korupcije, poslušništva i nepotizma javno progovorio, zauvek raskidajući brižljivo negovanu pravosudnu omertu. Citirani su i prenošeni u vodećim domaćim medijima, gde su predstavljani kao redak primer angažmana sudije koji je rešio da otvoreno svedoči o bolestima nikad izgrađene grane vlasti. Ovakvi istupi, autora su dovodili pod udar političkih moćnika koji su u njegovom pisanju prepoznavali nedopustivi stepen frivolnosti za jednog “državnog službenika”. Sa druge strane, tekstove sudije Majića su sa nestrpljenjem očekivale njegove kolege koje su ih neretko čitale krišom, tražeći u njima utehu od sopstvenog pristajanja i ćutnje. Još pre, radovala im se takozvana laička javnost koja je u njima prepoznavala svojevrstan “pogled kroz ključaonicu” pravosudnog “zabranjenog grada”.

Pred čitaocem su berskompromisni, otrežnjujući, gorki zapisi, čiji su glavni junaci uplašene i korumpirane sudije, birokratizovani i nesposobni tužioci i omnipotentni i beskrupulozni predstavnici izvršne vlasti. Karikaturalnost pristupa obračunu sa domaćom zbiljom i njenim lučonošama, mnoge je podsetila na Domanovićevu i Nušićevu satiru, potvrđujući da palanački duh, konformizam i ulizištvo na ovim prostorima imaju stabilan kontinuitet. Zbog svega toga, “U ime naroda” nesumnjivo postaje svedočanstvo o jednom vremenu nenaklonjenom pravnoj državi i vladavini prava ali i svedočanstvo o usamljenim primerima borbe za uspostavljanje sudske vlasti u Srbiji.

www.uimenaroda.rs

Format 14 x 19 cm
Broj strana 130
Pismo latinica
Datum izdanja 15. april 2019.

Zakon o privrednim društvima

Mek povez

453 strane

ISBN 978-86-89997-06-4

920,00 RSD

Zakon o privrednim društvima stupio je na snagu 9. juna 2018. godine, s tim da je primena većeg dela novih odredbi odložena za 1. oktobar 2018. godine, dok se jedan deo primenjuje od 1. januara 2022. godine. Prečišćen tekst novog Zakona o privrednim društvima sadrži sve neophodne informacije koje su važne za zakonito poslovanje privrednih društava.

Najznačajnija izmena usmerena je na omogućavanje elektronske registracije, kao jednog od važnih koraka u ustanovljenju elektronskog poslovanja. Uvedena su rešenja kojima se unapređuje zaštita prava manjinskih članova društva jer dobijaju aktivniju ulogu u sazivanju skupštine.

Izmene se, između ostalog, odnose i na sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti, posebna prava nesaglasnih akcionara, promenu pravne forme, ogranak privrednog društva, a uvodi se evropsko akcionarsko društvo i evropska ekonomska interesna grupacija i brojne druge novine.

Edicija Pozitivno pravo
Format 13 x 20 cm
Broj strana 453
Pismo ćirilica
Datum izdanja jul 2018.

Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja

Marijana Krnić

Mek povez

212 strana

ISBN 978-86-89997-04-0

690,00 RSD

„Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja sa primerima pojedinačnih akata“ je priručnik za primenu novog ZOSOV-a, sa obrascima onih pojedinačnih akata koji su neophodni za redovno poslovanje osnovnih i srednjih škola i predškolskih ustanova.

Priručnikom su obrađene sledeće oblasti:

  1. Prava, obaveze i odgovornosti učenika (odluke i rešenja direktora po prigovoru učenika, vaspitno- disciplinski postupak protiv učenika, obaveze odeljenskog starešine, pravna sredstva protiv prvostepenih akata)
  2. Direktor ustanove i pomoćnik direktora (akti u postupku izbora direktora, ugovor o međusobnim pravima i obavezama sa direktorom ustanove, rešenje o određivanju pomoćnika direktora)
  3. Prava i obaveze zaposlenih u ustanovi (zasnivanje i prestanak radnog odnosa, preuzimanje zaposlenih sa i mimo liste, pravna sredstva protiv prvostepenih rešenja)

Ovaj priručnik pisan je sa namerom da olakša rad sekretarima škola i da omogući brže upoznavanje sekretara i direktora škola sa novim zakonskim rešenjima.

Edicija Pozitivno pravo
Format 16.5 x 23.5 cm
Broj strana 212
Pismo ćirilica
Datum izdanja maj 2018.

Analiza prakse Evropskog suda za ljudska prava u postupcima protiv Republike Srbije

Tamara Trajković

Mek povez

128 strana

ISBN 978-86-89997-05-7

490,00 RSD

Značaj prakse Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu na rad svih državnih organa u kojima se odlučuje o pravima i obavezama naših građana, a prevashodno na rad domaćih sudova, je više nego poznat. Nakon uspešno obaveljnog studijskog putovanja u Velikoj Britaniji 2016. godine, te ostvarene profesionalne saradnje sa kolegama iz londonskih sudova i nekoliko značajnih britanskih strukovnih udruženja, autor koji je ujedno i sudija-praktičar, predstavlja nam svoje prvo izdanje – priručnik u kome se na jednom mestu mogu pronaći sve odluke Suda u Strazburu koje su donete u postupcima protiv Repubike Srbije (zaključno sa 2016. godinom), sa kratkim opisom relevantnih činjenica i stavom suda o tome da li je došlo do povrede zajemčenih ljudskih prava ili ne. Analiza prakse Evropskog suda za ljudska prava u postupcima protiv Republike Srbije je priručnik koji mora da se nađe na radnom stolu svakog savremenog pravnika-praktičara na ovim prostorima

Edicija CompLex
Format 13 x 20 cm
Broj strana 128
Pismo ćirilica
Datum izdanja februar 2018.

Hipoteka - objekti u vanknjižnoj svojini

Damir Šite

Mek povez

121 strana

ISBN 978-86-89997-03-3

490,00 RSD

Za hipoteku se sa pravom može reći da predstavlja osnovni instrument obezbeđenja svih značajnih kreditnih aktivnosti, bilo iz ugla pojedinaca ili privrednih subjekata, čineći je tako nezaobilaznim činiocem prilikom prikupljanja slobodnih novčanih sredstava od banaka i ostalih finansijskih organizacija. U isto vreme, hipoteku je skoro nemoguće zamisliti bez mogućnosti njenog upisa u nadležni zemljišni registar pretvarajući je tako u izrazito knjiško pravo. Kako veliki broj nepokretnosti u Republici Srbiji nije evidentiran u javnoj knjizi nije teško pretpostaviti u kojoj meri je pitanje mogućnosti hipotekarnog aktiviranja vanknjižnih objekata od značaja za naše društvo u celini. Namera je ove kratka studija da ukaže na neka od rešenja koje u tom cilju pružaju domaći pravni propisi, prevashodno Zakon o hipoteci, čiji je prečišćen tekst sastavni deo ovog izdanja.

Edicija CompLex
Format 13 x 20 cm
Broj strana 128
Pismo ćirilica
Datum izdanja decembar 2016.

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Mek povez

272 strane

ISBN 978-86-89997-02-6

749,00 RSD

Dana 18. decembra 2015. godine Narodna skupština Republike Srbije je sa 151 glasom “za”, dva glasa “protiv”, dok osam narodnih posalanika nije glasalo, usvojila novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju, koji je objavljen u “Službenom glasniku RS” br. 106/2015.

U članu 1 novog ZIO-a određeno je da se njime uređuje postupak u kome sudovi i javni izvršitelji prinudno namiruju potraživanja izvršnih poverilaca zasnovana na izvršnim i verodostojnim ispravama (izvršni postupak), postupak obezbeđenja potraživanja i položaj javnih izvršitelja.

Jedna od osnovnih karakteristika novog Zakona je da on za razliku od prethodnog, koji je uređivao postupak prinudnog ostvarenja potraživanja – izvršenje, u naš pravni život ponovo uvodi izvršni postupak, dajući mu tako težinu koja krasi parnični, krivični, vanparnični i svaki drugi “sudski postupak”. Interesantno je primetiti da novi Zakon o izvršenju i obezbeđenju broji 551 član, dok zakon kojim se uređuje parnični postupak ima 508 članova.

Edicija Pozitivno pravo
Format 13 x 20 cm
Broj strana 272
Pismo ćirilica
Datum izdanja februar 2016.

Kolege Glembajevi

Damir Šite

tvrd povez, sa omotom

X, 218 strana

ISBN 978-86-89997-01-9

1 190,00 RSD

Kada je u ranim prepodnevnim časovima 31. maja 2012. godine u Palati pravde u Beogradu, tridesetdevet diplomiranih pravnika sa položenim ispitom za izvršitelja pred tadašnjim ministrom pravde izgovorilo zakletvu iz člana 317 Zakona o izvršenju i obezbeđenju, jedno od opštih uverenja u društvu je bilo da se radi o prvom slučaju imenovanja „privatnih” izvršitelja u našoj pravnoj istoriji. Međutim, malo je poznata činjenica da su u gradovima poput Novog Sada, Pančeva, Zrenjanina, Sombora, Kikinde, Alibunara, Vršca, i uopšte u regionu koji je u prvoj zajedničkoj državi Južnih Slovena bio poznat kao „vojvođansko pravno područje”, u periodu od nekoliko decenija (tačnije sve do završetka Drugog svetskog rata) izvršne radnje u postupcima izvršenja pred tadašnjim prvostepenim sudovima (sudbeni stolovi – kasnije okružni sudovi – i njima pripadajući sreski sudovi) sprovodili naročiti pojedinci poznati kao „kraljevski sudski izvršitelji”. Ovo je kratak zapis o njima.

Autor Damir Šite
Format 14 x 21 cm
Broj strana X, 218
Pismo latinica
Datum izdanja septembar 2015.

Res iudicata MMXII-MMXIII

mek povez

XI, 96 strana

ISBN 978-86-89997-00-2

449,00 RSD

Res iudicata je pregled prakse "Ip" veća Osnovnog i Privrednog suda u Subotici po izjavljenim pravnim lekovima i pravnim sredstvima u predmetima u kojima postupa izvršitelj i odabrane odluke Ustavnog suda Srbije koje se tiču postupka izvršenja u 2012. i 2013. godini.

“Zakonom iz 2000. učinjen je pokušaj da se postupak ubrza izmenom sistema pravnih lekova, odnosno ukidanjem žalbe kao pravnog leka i prigovora trećeg lica kao pravnog sredstva. Prva posledica ove izmene bila je neujednačena sudska praksa. Svaki prvostepeni sud gradio je sopstvenu sudsku praksu, koja čak nije ni uredno evidentirana i objavljivana” ("Priručnik za izvršitelje", Miloš V. Milošević)

Urednici Tamara Trajković, Damir Šite, Davor Lulić
Edicija Sudska praksa
Format 13 x 20 cm
Broj strana XI, 96
Pismo ćirilica
Datum izdanja septembar 2014.

NaručitePodaci o naručiocu

990 RSD

1 × 990 RSD

0 × 990 RSD

Lyceum iuris doo nije obveznik PDV-a, u skladu sa čl. 33 st. 1 Zakona o PDV-u.

Šta je aktuelno?

Professional English

Horizonti: vidici bez granica

Novosti

Novosti: budite u toku