Kursevi za pravnike

U susret novoj sezoni, Lyceum iuris s ponosom najavljuje veliki broj novih sadržaja.

Kursevi engleskog jezika za pravnike, upisuju novu generaciju polaznika koja startuje 30. septembra. Kao i svake godine, svi zainteresovani polaznici, imaće priliku da dođu na naš prvi besplatan čas na kojem će imati priliku da upoznaju predavača koji će im predočiti osnovne informacije i sadržaj osnovnog i naprednog kursa engleskog jezika za pravnike. 

Osim naše Professional English ponude, već 17. septembra najavljujemo naše Tradicionalno online savetovanje Izvršni postupak- praktična pitanja. Odmah zatim, 1. oktobar je rezervisan za online seminar Odnos izvršnog i stečajnog postupka.

Po pravilu, početak školske godine, Lyceum će i ove godine obeležeiti Tradicionalnim okruglim stolom koji je namenjen sekretarima i direktorima ustanova obrazovanja i vaspitanja. Takođe, ove godine ćemo prvi put organizovati i obuku za polaganje stručnog ispita koja je nemanjena sekretarima ustanova obrazovanja i vaspitanja. 

Oktobar mesec, donosi nam Tradicionalni okrugli sto o izvršenju koji će se održati u hotelu "88 rooms" 27. oktobra, u skladu sa epidemiološkom situacijom i uslovima koji u tom momentu budu prihvatljivi.

Kada su u pitanju obuke, oktobar mesec će biti rezervisan i za sve one koji imaju pitanja i nedoumice kada su u pitanju radnopravne teme kao što su pravna zaštita od mobinga i seksualnog uznemiravanja kao i diskriminacija na radu i slično.

Rezervišite svoj emesto na vreme, i pronađite odgovore na sva pitanja i nedoumice sa kojima se susrećete u praksi. 

Čekamo vas!