Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Zakon o izvršenju i obezbeđenju

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju, koji stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u “Službenom glasniku Republike Srbije”, a počinje da se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

Naša izdavačka kuća “Lyceum iuris” je pokrenula ediciju u okviru koje će objavljivati kako tekstove trenutno važećih propisa, tako i njihova izdanja upotpunjena sudskom praksom, modelima obrazaca za upotrebu, i ovome slično.

Tako smo i ove godine ispratili izmene i dopune Zakona o izvršenju i obezbeđenju koje je donela Narodna Skupština Republike Srbije i sadrži izmene vezane za elektronsko javno nadmetanje, postupak po prigovoru, određivanje i naplatu zatezne kamate, predlog za izvršenje u elektronskom obliku, dobrovoljno namirenje novčanog potraživanja pre pokretanja izvršnog postupka i dr.

Pročitajte uslove kupovine
Broj strana
270
Datum izdanja
Odlomak
Sadržaj
Pismo
Ćirilica
Kategorija
Izvršno pravo
Edicija
Pozitivno pravo
Žanr
Zakoni