Prednja korica izdanja Zakon o privrednim društvima

Zakon o privrednim društvima

920,00 RSD

Zakon o privrednim društvima stupio je na snagu 9. juna 2018. godine, s tim da je primena većeg dela novih odredbi odložena za 1. oktobar 2018. godine, dok se jedan deo primenjuje od 1. januara 2022. godine. Prečišćen tekst novog Zakona o privrednim društvima sadrži sve neophodne informacije koje su važne za zakonito poslovanje privrednih društava.

Najznačajnija izmena usmerena je na omogućavanje elektronske registracije, kao jednog od važnih koraka u ustanovljenju elektronskog poslovanja. Uvedena su rešenja kojima se unapređuje zaštita prava manjinskih članova društva jer dobijaju aktivniju ulogu u sazivanju skupštine.

Izmene se, između ostalog, odnose i na sticanje i raspolaganje imovinom velike vrednosti, posebna prava nesaglasnih akcionara, promenu pravne forme, ogranak privrednog društva, a uvodi se evropsko akcionarsko društvo i evropska ekonomska interesna grupacija i brojne druge novine.

Pročitajte uslove kupovine
Broj strana
453
Datum izdanja
Odlomak
Odlomak Sadržaj
Pismo
Ćirilica
Kategorija
Privredno pravo
Edicija
Pozitivno pravo
Žanr
Zakoni