Naziv
Edukativni centar Lyceum iuris

Matični broj
08869570

PIB
104855616

Adresa
Liparska 13, Subotica

Telefon
+381 69 5531301

Email
kontakt@lyceum.rs

Tekući račun
160-0000000271725-89

Kontakt