Engleski jezik za bankarski sektor

Jednodnevni intenzivni kurs

IN-HOUSE

U skladu sa vašim specifičnim potrebama, ovaj kurs možemo organizovati i u vašoj kompaniji.

Na ovaj način veći broj vaših zaposlenih će dobiti znanje koje se direktno tiče posla koji obavljaju u vašoj firmi i predavanje možemo odganizovati u terminu koji vama odgovara.

Prijavite se

+381 69 5531301

kontakt@lyceum.rs

U toku jednodnevnog predavanja, polaznici će se upoznati sa usko-stručnom terminologijom engleskog pravnog jezika u oblasti hartija od vrednosti (negotiable instruments) zasnovano na domaćoj pravnoj regulativi. Pored pojmova sadržanih u odredbama Zakona o obligacionim odnosima (čl. 234-261), poseban osvrt će biti posvećen i karakteristikama pojmova promissory note i bill of exchange u svetlu našeg meničnog prava.

Karakteristični termini

 • Securities
 • endorsement
 • nemo dat rule
 • delivery
 • alienability
 • negotiability
 • maker
 • drawer
 • drawee
 • payee
 • bearer
 • holder
 • holder in due course (HDC)
 • debenture, naked debenture
 • collateral
 • accrue
 • due
 • instalment
 • principal
 • maturity
 • acceleration clause
 • bill of exchange
 • promissory note
 • IOU

Predavači

Dr Damir Šite

Šef Lyceum iuris Katedre za Professional English

Rođen 1978. godine u Subotici. 2006. godine je u sklopu Cambridge English programa u Londonu (Velika Britanija) stekao zvanje predavača engleskog kao stranog jezika za odrasle (Cambridge CELTA).

2009. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Nakon povratka iz Velike Britanije intenzivno predaje opšti kurs engleskog jezika u nekoliko obrazovnih centara.

2016. godine sa najvišom odlikom stekao Cambridge International Legal English Certificate. Šef je Professional English katedre Lyceum iuris. 

2022. godine doktorirao na Pravnom fakultetu Univerziteta Union u Beogradu sa temom Consideration engleskog ugovora iz ugla kontinentalnog pravnika".