kurs engleskog jezika za pravnike

Progressive Legal English

Progressive Legal English kurs, nastao je kao prirodni sledbenik našeg osnovnog kursa engleskog jezika za pravnike. Namenjen je svim pravnicima koji žele da usavrše svoje znanje engleskog jezika a čije predznanje osnovnog engleskog jezika nije na najvišem nivou.

Kome je namenjen kurs?

Progressive Legal English je osnovni kurs namenjen pravnicima-praktičarima, studentima master studija prava, svim zaposlenima koji dolaze u dodir sa međunarodno-pravnom materijom i bilo bi poželjno, koji su već završili naš osnovni kurs engleskog jezika za pravnike.

Sadržaj kursa

  1. Contract law
  2. Company law
  3. Employment law
  4. Sale of goods
  5. Real property
  6. Intellectual property
  7. Debtor-creditor
  8. Secured transactions

Predavači

Marija Radovanović

Rođena 1991. godine u Beogradu. Đak generacije Pete beogradske gimnazije. Diplomirala 2013. godine na Biološkom fakultetu u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija. Tokom dvogodišnjih master studija pri International Max Planck Research School u Nemačkoj studirala i objavljivala naučne radove na engleskom jeziku. 2014. godine upisuje Pravni fakultet u Beogradu.