Standardni kurs engleskog jezika za pravnike

Standard Legal English

Lyceum iuris standardni kurs strukovnog engleskog jezika za pravnike se zasniva na Cambridge University Press Introduction to International Legal English udžbeniku. Namenjen je svim pravnicima koji žele da usavrše svoje znanje engleskog jezika a čije predznanje nije na jako visokom nivou.

Kome je namenjen kurs?

Standard Legal English je osnovni kurs namenjen pravnicima-praktičarima, studentima završnih godina pravnih fakulteta, studentima master studija prava, svim zaposlenima koji dolaze u dodir sa međunarodno-pravnom materijom.

Sadržaj kursa

  1. A career in law
  2. Contract law
  3. Tort law
  4. Criminal law
  5. Company law
  6. Commercial law
  7. Real property law
  8. Litigation and arbitration
  9. International law
  10. Comparative law

Reč predavača

Standard Legal English je naš uvodni kurs engleskog jezika za pravnike namenjen većem krugu polaznika zainteresovanih da usvoje prilično široki spektar stručnih termina uz osnovne koncepte anglosaksonskog prava. Nakon završenog kursa bićete u prilici da samostalno komunicirate sa svojim kolegama i poslovnim partnerima iz inostranstva. Kurs, takođe, predstavlja dobar alat onima koji žele svoje studije da nastave na nekom od inostranih pravnih fakuteta.

Predavači

Marija Radovanović

Rođena 1991. godine u Beogradu. Đak generacije Pete beogradske gimnazije. Diplomirala 2013. godine na Biološkom fakultetu u Beogradu, smer Molekularna biologija i fiziologija. Tokom dvogodišnjih master studija pri International Max Planck Research School u Nemačkoj studirala i objavljivala naučne radove na engleskom jeziku. 2014. godine upisuje Pravni fakultet u Beogradu.