Corporate English Intensive Day

Intenzivna tematska nastava engleskog jezika za poslovne ljude

Opšte informacije

Datum i vreme

30. septembra 2017. godine (subota), od 9:30 do 16 časova (sa prigodnim pauzama).

Mesto

Velika terasa, Palić (Park Heroja 13)

Predavač

Damir Šite, šef Lyceum iuris Katedre za Professional English

Cena

Cena intenzivnog kursa za rane prijave iznosi 2 500 RSD. Cena nakon avgusta iznosi 4 000 RSD

Opis programa

Uprkos relativno dobrom znanju opšteg engleskog jezika, u komunikaciji sa kolegama i klijentima iz inostranstva često nailazite na prepreke usled nepoznavanja specifičnog formalnog i tehničkog jezika? Tipični kursevi poslovnog engleskog jezika, osim što zahtevaju dosta vremena, nisu uvek u mogućnosti da odgovore na specifične zahteve koje imate u komunikaciji sa poslovnim partnerima iz inostranstva. Sada imate priliku da uz naš Corporate English Intensive Day [CEID], u društvu potencijalnih poslovnih partnera i ljudi iz poslovnog okruženja, u prijatnom ambijentu kraj Palićkog jezera, unapredite svoje veštine poslovne komunikacije.

Sadržaj i agendu programa možete preuzeti ovde.

Kome je program namenjen?

Corporate English Intensive Day je namenjen poslovnim ljudima, privrednim subjektima koji posluju na međunarodnom tržištu, menadžerima i svima onima koji žele preciznije i pravilnije da nastupaju u međunarodnom poslovnom okruženju.

Upoznajte predavača

„Uvek mi pričinjava posebno zadovoljstvo rad u celodnevnim radionicama engleskog jezika namenjenim poslovnim ljudima, jer se radi o predavanjima koja zahtevaju naročiti stepen kondicije – kako od mene kao predavača tako i od samih polaznika. Na osnovu dosadašnjeg iskustva slobodan sam reći da se upravo u takvom ambijentu ostvaruje najveća korist svakog nastavnog rada.“ —Damir Šite

Damir Šite

Šef Lyceum iuris Katedre za Professional English

Rođen 1978. godine u Subotici. 2006. godine je u sklopu Cambridge English programa u Londonu (Velika Britanija) stekao zvanje predavača engleskog kao stranog jezika za odrasle (CELTA), a 2009. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon povratka iz Velike Britanije intenzivno predaje opšti kurs engleskog jezika u nekoliko obrazovnih centara. 2017. godine stiče Cambridge International Legal English Certificate sa najvišom odlikom. 2019. godine je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kembridžu (Velika Britanija) završio specijalističke studije English Law and Legal Methods. Autor je knjige Izvori engleskog prava, kao i više članaka iz oblasti angloameričkog prava.

Prijava

Podaci o kursu

Dodaj učesnika

4 000 RSD

1 × 4 000 RSD

Lyceum iuris doo nije obveznik PDV-a, u skladu sa čl. 33 st. 1 Zakona o PDV-u.

Možete se prijaviti i putem telefona +381 24 553130, +381 69 5531301 ili putem elektronske pošte prijava@lyceum.rs.