Corporate English Intensive Day

Intenzivna tematska nastava engleskog jezika za poslovne ljude

Opšte informacije

Datum i vreme

30. septembra 2017. godine (subota), od 9:30 do 16 časova (sa prigodnim pauzama).

Mesto

Velika terasa, Palić (Park Heroja 13)

Predavač

Damir Šite, šef Lyceum iuris Katedre za Professional English

Cena

Cena intenzivnog kursa za rane prijave iznosi 2 500 RSD. Cena nakon avgusta iznosi 4 000 RSD

Opis programa

Uprkos relativno dobrom znanju opšteg engleskog jezika, u komunikaciji sa kolegama i klijentima iz inostranstva često nailazite na prepreke usled nepoznavanja specifičnog formalnog i tehničkog jezika? Tipični kursevi poslovnog engleskog jezika, osim što zahtevaju dosta vremena, nisu uvek u mogućnosti da odgovore na specifične zahteve koje imate u komunikaciji sa poslovnim partnerima iz inostranstva. Sada imate priliku da uz naš Corporate English Intensive Day [CEID], u društvu potencijalnih poslovnih partnera i ljudi iz poslovnog okruženja, u prijatnom ambijentu kraj Palićkog jezera, unapredite svoje veštine poslovne komunikacije.

Sadržaj i agendu programa možete preuzeti ovde.

Kome je program namenjen?

Corporate English Intensive Day je namenjen poslovnim ljudima, privrednim subjektima koji posluju na međunarodnom tržištu, menadžerima i svima onima koji žele preciznije i pravilnije da nastupaju u međunarodnom poslovnom okruženju.

Upoznajte predavača

„Uvek mi pričinjava posebno zadovoljstvo rad u celodnevnim radionicama engleskog jezika namenjenim poslovnim ljudima, jer se radi o predavanjima koja zahtevaju naročiti stepen kondicije – kako od mene kao predavača tako i od samih polaznika. Na osnovu dosadašnjeg iskustva slobodan sam reći da se upravo u takvom ambijentu ostvaruje najveća korist svakog nastavnog rada.“ —Damir Šite

Damir Šite

Šef Lyceum iuris Katedre za Professional English

Rođen 1978. godine u Subotici. 2006. godine je u sklopu Cambridge English programa u Londonu (Velika Britanija) stekao zvanje predavača engleskog kao stranog jezika za odrasle (Cambridge CELTA), a 2009. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon povratka iz Velike Britanije intenzivno predaje opšti kurs engleskog jezika u nekoliko obrazovnih centara, a od 2014. godine u saradnji sa Pravnim fakultetom Privredne akademije iz Novog Sada, predaje dvosemestralni kurs engleskog jezika. 2016. godine sa najvišom odlikom stekao Cambridge International Legal English Certificate. Šef je Professional English katedre Lyceum iuris.

Prijava

Podaci o kursu

Dodaj učesnika

4 000 RSD

1 × 4 000 RSD

Lyceum iuris doo nije obveznik PDV-a, u skladu sa čl. 33 st. 1 Zakona o PDV-u.

Možete se prijaviti i putem telefona +381 24 553130, +381 69 5531301 ili putem elektronske pošte prijava@lyceum.rs.