Radionica

Ekskurzije i nastava u prirodi u osnovnim i srednjim školama

Datum i vreme

Petak, 13. decembar 2019. godine u 11 časova.

Predavač

  • Marijana Krnić, diplomirani pravnik, sekretar Muzičke škole Subotica i autor Priručnika sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine

Mesto

Radionica će se održati u Lyceum iuris učionici u Beogradu (Vračar), Hadži Melentijeva 7.

Cena

Cena kotizacije za učešće na kursu iznosi 3000 dinara. U cenu su uključeni radni materijal, osveženje u toku trajanja obuke i sertifikat kao potvrda o učešću na okruglom stolu.

O radionici

Novi pravilnici o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzija u osnovnim i srednjim školama su stupili na snagu 3. maja ove godine.

Osnovne i srednje škole su u obavezi da prilikom nabavke ovih usluga tj izbora agencije koja će izvoditi nastavu u prirodi i ekskurziju u školskoj 2019/2020 godine primenjuju odredbe novih pravilnika.

Na osnovu dosadašnjeg iskustva u edukacijama u prosveti, kao i u cilju predstavljanja novih pravilnika o ekskurzijama, organizovali smo za vas jednodnevnu radionicu na temu: „Ekskurzije i nastava u prirodi u osnovnim i srednjim školama”.

U okviru radionice će biti obuhvaćena sledeće teme:

  • Planiranje, realizacija i izveštaji (ko su nosioci posla, kako se dele zadaci, kako se izrađuju planovi i prikupljaju izveštaji na najproduktivniji i najekonomičniji način)
  • Izbor agencije (učesnici radionice će proći kroz ceo postupak organizovanja ekskurzije sa posebnim osvrtom na izbor agencije, odnosno sprovođenje postupka javne nabavke radi izbora agencije)
  • Naknada za nastavnike (pokušaćemo da rešimo nedoumice u praksi vezane za način isplate dnevnica nastavnicima, odnosno "naknade za brigu o deci");
  • Bezbednost putovanja učenika odnosi se na pitanje gde prestaje odgovornost škole, odnosno gde počinje odgovornost MUP-a, u skladu sa novim propisima

Upoznajte paneliste

Marijana Krnić

Sekretar Muzičke škole Subotica i autor Priručnika sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine

Marijana Krnić rođena je 1977. godine u Lazarevcu, gde je završila Gimnaziju društveno- jezičkog smera. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Odmah po diplomiranju počela je da radi kao sekretar škole. Radila je u osnovnim školama u Junkovcu i Subotici, kao i u Stručnoj službi za osnovne škole „Združena škola“ u Bačkoj Toploli. U toku 2012. godine radila je kao pomoćnik izvršitelja Šite Damira u Subotici. Položila je stručne ispite za sekretara škole i za izvršitelja. Danas je sekretar Muzičke škole Subotica. Izradila je Priručnik sa primerima pojedinačnih akata za primenu Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja 2018. godine, koji je izdao „Lyceum iuris“ iz Subotice.

Kome je namenjena radionica?

Radionica je prvenstveno namenjena direktorima i sekretarima prosvetnih ustanova koji će imati priliku da se upoznaju sa novim pravilnicima o organizaciji i ostvarivanju nastave u prirodi i ekskurzija u osnovnim i srednjim školama napominjući da će kroz pitanja i odgovore, a kasnije i otvorenu diskusiju učesnici imati priliku da reše sve dileme i eventualne nedoumice kao i da razmene iskustva sa kolegama iz prakse.

Kotizacija

Cena kotizacije za učešće na kursu iznosi 3000 dinara. U cenu su uključeni radni materijal, osveženje u toku trajanja obuke i sertifikat kao potvrda o učešću na okruglom stolu.

Prijava

Podaci o radionici

Dodaj učesnika

3 000 RSD

1 × 3 000 RSD

Lyceum Iuris doo nije obveznik PDV-a, u skladu sa čl. 33 st. 1 Zakona o PDV-u.

Možete se prijaviti i putem telefona +381 24 553130, +381 69 5531301 ili putem elektronske pošte prijava@lyceum.rs.