English for the Financial Sector

Sistemski kurs engleskog jezika za delatnike finansijske industrije

Trajanje

Kurs traje 6 meseci (dva semestra - upisni rokovi u septembru i martu). Predavanja jednom nedeljno, u večernjim časovima u trajanju od 120 minuta.

Mesto

Predavanja se odvijaju u Lyceum iuris učionicama u Subotici (Maksima Gorkog 9-11) i Beogradu (Hadži Melentijeva 7).

Predavač

Damir Šite, šef Lyceum iuris Katedre za Professional English

Cena

Mesečna školarina iznosi 3 000 RSD. Ukoliko se prijavite u paru, školarina na mesečnom nivou za Vas i Vašeg kolegu iznosi 2 500 RSD.

Opis kursa

Lyceum iuris sistemski kurs strukovnog engleskog jezika namenjen delatnicima finansijskog sektora se zasniva na Cambridge University Press udžbeniku: English for the Financial Sector. Kao nastavno sredstvo prepoznato od strane vodećih škola strukovnog engleskog jezika, English for the Financial Sector nastavnu materiju iznosi u 24 nastavne jedinice, pri čemu su neparne lekcije posvećene konkretnim sferama u okviru finansijskog poslovanja, dok se u okviru lekcija sa parnim brojem usmerene ka unapređenju jezičkih veština neophodnih za poslovnu komunikaciju.

Kome je kurs namenjen?

English for the Financial Sector je sistemski kurs namenjen poslovnim ljudima, višem menadžmentu, kao i polaznicima završnih godina osnovnih, odnosno master studija u oblasti finansijskog poslovanja, kao i svim entuzijastima zainteresovanim za usvajanje novih znanja i kompetencija.

Upoznajte predavača

„English for the Financial Sector, kao jedan od dva najznačajnija sistemska kursa u okviru Lyceum iuris Professional English programa, se izdvaja kao kurs u kome se naročito insistira da polaznici, pored usvajanja stručne terminologije, razviju i neke od osnovnih jezičkih veština neophodnih za uspešno poslovanje u međunarodnom okruženju. Od velikog je značaja okolnost da je primenjena nastavna građa zasnovana na autentičnim tekstovima, odnosno intervjuima, zahvaljujući čemu polaznici svoja nova znanja usvajaju na osnovu živog jezika.“ —Damir Šite

Damir Šite

Šef Lyceum iuris Katedre za Professional English

Rođen 1978. godine u Subotici. 2006. godine je u sklopu Cambridge English programa u Londonu (Velika Britanija) stekao zvanje predavača engleskog kao stranog jezika za odrasle (CELTA), a 2009. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Nakon povratka iz Velike Britanije intenzivno predaje opšti kurs engleskog jezika u nekoliko obrazovnih centara. 2017. godine stiče Cambridge International Legal English Certificate sa najvišom odlikom. 2019. godine je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Kembridžu (Velika Britanija) završio specijalističke studije English Law and Legal Methods. Autor je knjige Izvori engleskog prava, kao i više članaka iz oblasti angloameričkog prava.

Prijavite se

Podaci o kursu

English for the Financial Sector

Dodaj učesnika

3 000 RSD

1 × 3 000 RSD

0 × 2 500 RSD

Lyceum iuris doo nije obveznik PDV-a, u skladu sa čl. 33 st. 1 Zakona o PDV-u.